LV EN FR

Sākas pieteikšanās 2012. gada balvai „Access City Award”
 
19.08.2011

 

Eiropas Komisija 30.06.2011. ir izsludinājusi konkursu par balvu „Access City Award” jeb Eiropas balvu pilsētām ar pieejamu vidi, ko piešķirs jau otro reizi. Tās mērķis ir godināt un apbalvot pilsētas, kurās ir rasti izcili risinājumi tam, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu pieejami pilsētvides galvenie aspekti. Apbalvojumu piešķirs visveiksmīgākajām iniciatīvām, kas nodrošina invalīdu pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā un vienlīdzīgas tiesības. ES šo konkursu īsteno saskaņā ar nodomu radīt tādu Eiropu, kurā nepastāv šķēršļi. Uzlabota piekļuve ir ilglaicīgs ekonomisks un sociāls ieguvums pilsētām, it īpaši demogrāfiskās novecošanas apstākļos. Pieteikumus līdz šā gada 20. septembrim var iesniegt pilsētas, kurās ir vismaz 50 000 iedzīvotāju.
 
„Piekļuve ir viens no sociālās iekļaušanas svarīgākajiem aspektiem. Infrastruktūras, preču, pakalpojumu un informācijas pieejamība ir priekšnosacījums, lai invalīdi varētu pilnā mērā izmantot savas tiesības un aktīvi iesaistīties sabiedrībā,” sacīja Eiropas Savienības tieslietu komisāre Viviāna Redinga (Viviane Reding). „Mēs vēlamies panākt, lai mūsu pilsētas ir atvērtas ikvienam. Ar šo balvu godina tās pilsētas, kuras apņēmīgi, vērienīgi un novatoriski palīdz Eiropai kļūt pieejamai ikvienam iedzīvotājam. Arī pārējās pilsētas Eiropā var smelties iedvesmu no konkursantu panākumiem bagātās pieredzes.”
 
ES mīt aptuveni 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti. Mūsu sabiedrībai novecojot, ar katru dienu pieaug cilvēku ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām skaits. Turklāt mūsdienās Eiropā pamatā ir pilsētu sabiedrība, jo četri no pieciem Eiropas iedzīvotājiem dzīvo pilsētās un mazpilsētās, tāpēc viena no lielākajām problēmām ir nodrošināt ikvienam piekļuvi transportam, sabiedriskajām vietām un pakalpojumiem, kā arī tehnoloģijām. Pilsētu pieejamībai ir arī ekonomisks un sociāls labums, un tā palīdz nodrošināt pilsētvides ilgtspējību un iekļautību.
 
Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām pieejamība ir viens no pīlāriem, kas balsta Eiropas Savienības stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam, ar kuru paredzēts radīt tādu Eiropu, kurā nepastāv šķēršļi.
 
Atlases kritēriji
 
Pilsētu pašvaldības no visām 27 ES dalībvalstīm var iesniegt pieteikumus līdz 2011. gada 20. septembrim. Konkursā drīkst piedalīties pilsētas, kurās ir vismaz 50 000 iedzīvotāju. Uz balvu var pretendēt tikai tās iniciatīvas, kas īstenotas pēdējo piecu gadu laikā.
 
Atlases kārtība
 
Atlase notiks divās kārtās — vispirms iniciatīvas izraudzīs valstu līmenī, bet pēc tam labākās no tām izvēlēsies Eiropas līmenī. Žūrija, kuras sastāvā būs vides pieejamības eksperti, tostarp „European Disability Forum” jeb Eiropas Invalīdu foruma pārstāvji, Eiropas atlases kārtā izraudzīsies četras finālistes no katras valsts pretendenšu vidus, kas piedalīsies apbalvošanas ceremonijā Briselē. Tā norisināsies 2011. gada 1.–2. decembrī vienlaicīgi ar Eiropas Invalīdu dienai veltīto konferenci. Konkursa uzvarētājai piešķirs goda nosaukumu „2012. gada balvas „AccessCity Award” ieguvēja”.
 
Šogad konkursā ir ieviests jaunums — pilsētas varēs saņemt arī īpašu atzinību par ievērojamiem panākumiem un rezultātiem pieejamības jomā. To piešķirs Eiropas žūrija saskaņā ar katras valsts žūrijas ieteikumu.
 
Apbalvošanas kritēriji
 
Preču, pakalpojumu un infrastruktūras pieejamība jāveido saskaņotā un sistemātiskā veidā. Tāpēc tiks vērtēta iniciatīvu saskaņotā pieeja četrās pamatjomās: radītā pilsētvide un sabiedriskās vietas; transports un saistītā infrastruktūra; informācija un komunikācija, tostarp jaunās tehnoloģijas (IKT); sabiedriskie objekti un pakalpojumi.
 
Iniciatīvām un pasākumiem, ko īstenojušas pretendentes, jābūt iekļautiem vispusīgā politikas sistēmā, tie nedrīkst būt tikai ad-hoc projekti.
 
Žūrija īpaši vērtēs to, cik lielā mērā pieejamības pasākumi ir iespaidojuši ikdienas dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti un pilsētu kopumā, kā arī ņems vērā sasniegto rezultātu kvalitāti un ilgtspējību. Tāpat pilsētām būs uzskatāmi jāapliecina, ka cilvēki ar invaliditāti un tos pārstāvošās organizācijas aktīvi piedalās pilsētas pieejamības politikas plānošanā, īstenošanā un uzturēšanā.
 
Pieteikumu iesniegšana
 
Pieteikumus var iesniegt līdz 2011. gada 20. septembrim angļu, franču vai vācu valodā, izmantojot pieteikuma veidlapas, kas pieejamas vietnē www.accesscityaward.eu.
 
Priekšvēsture
 
Konkursa sākums 2010. gadā
 
2010. gadā notika pirmais konkurss, kurā piešķīra balvu „Access City Award”. Tajā piedalījās 66 pilsētas no 19 ES valstīm. Balvu ieguva Spānijas pilsēta Avila. Finālā iekļuva vēl trīs pilsētas: Barselona (Spānija), Ķelne (Vācija) un Turku (Somija).
 
Uzvarētāju un finālistes godināja īpašā ceremonijā, kura notika 2010. gada 2.–3. decembrī, Briselē, vienlaicīgi ar Eiropas Invalīdu dienai veltīto konferenci.
 
ES politika pieejamības jomā
 
ES stratēģija invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam ir vispārīgs rīcības plāns invaliditātes un pieejamības jomā ES līmenī, kas papildina un atbalsta dalībvalstu rīcību. Īpaši noteikumi par pieejamību ir iekļauti ES tiesību aktos, kas regulē, piemēram, transporta un elektronisko komunikāciju pakalpojumu jomu.
 
Šim nolūkam ES izmanto ne tikai tiesību aktus un politiku, bet arī dažādus instrumentus, piemēram, pētniecību un standartizāciju, lai uzlabotu invalīdu piekļuvi radītajai pilsētvidei, IKT, transportam un citiem pakalpojumiem un veidotu invalīdiem pieejamu preču un pakalpojumu tirgu visā ES.
 
Tāpat ES cenšas cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt darbotiesspējīgāku palīgtehnoloģiju tirgu, kā arī atbalsta „universālā dizaina” pieeju, kas sniedz priekšrocības plašākai sabiedrības daļai, piemēram, veciem ļaudīm un cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
 
Sīkāka informācija
 
Lasiet vairāk par balvu „Access City Award” vietnē www.accesscityaward.eu
 
Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm
 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

 

Informāciju ievietoja: Ilze Mutjanko
Amats: Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
E-pasts: ilze.mutjanko@lps.lv
Tālr.: 67221102