Izvēlne

LPS un Satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas

LPS Domes sēdē apstiprina lēmumu par pašvaldību nodokļu ieņēmumiem valsts kopējos nodokļu ieņēmumos

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksme maijā