Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008. 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA sēžu dokumenti no 2010.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) - skatāmi un lejupielādējami šeit.

Sākot ar 2016.gadu dokumenti pieejami sadaļā "Par LPS - Komitejas" (no lejupkrītošā komiteju saraksta izvēlamies "Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija" un spiežam pogu "Meklēt") 

 

Iepriekšējais
Nākamais

LPIA valde pieredzes komandējumā Moldovā un Rumānijā

13.-22.oktobrī LPIA valde bija pieredzes komandējumā Moldovā un Rumānijā. Vizītes mērķis: iepazīties ar Moldovas un Rumānijas pašvaldību sistēmu, uzdevumiem un labo praksi; attīstīt pašvaldību izpilddirektoru asociāciju sadarbību.

Vizītes uzdevumi:

•  apmeklēt Sorokas reģiona Moldovā, Sibiu un Cluj Napoca reģiona Rumānijā pašvaldības un piedalīties diskusijās ar pašvaldību kolēģiem un Vietējo Rīcību grupu dalībniekiem; 

•  apgūt labo pieredzi projektu realizēšanā, nodarbinātības veicināšanā un apzināt pašvaldību iespējas uzņēmējdarbības veicināšanā teritorijā;

• apmeklēt pašvaldību iestādes un uzņēmumus, mazā biznesa inkubatoru, jauniešu centru un objektus, kur ieviesti kopdarbības projekti.

LPIA valdes delegācija tikās:

  • Moldovā Sorokas rajona pašvaldībā, kur dzīvo ap 100 000 iedzīvotājiem. Interesanta pieredze un diskusija biznesa inkubatorā, kas izveidots ar pašvaldības un projektu līdzekļu palīdzību. Uzņēmēji atbalstu saņem 3 gadus. Lielu vērību pievērš jauniešu aktivitātēm, izveidotajā jauniešu centrā strādā 9 darbinieki, kas gatavo projektus, vada nodarbības;
  • ar čigānu kopienu. Čigāni ar sentimentu atceras laikus, kad piepelnījās Krievijā, to turpina arī tagad. Kā liecības veiksmei/neveiksmei biznesā ir puspabeigtās mājas...Kārtību rajonā un attiecībās ar pašvaldību uztur Čigānu parlaments (barons). Šis rajons Soroku pilsētā ir tūristu iecienīts;
  • vēstniecībā Ķišiņevā ar vēstnieku un Goda konsulu;
  • Rumānijā iepazinās ar 2007.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu Sibiu un kūrortpilsētu Sinaju. To galvenās prioritātes – apkalpojumi tūrisma attīstībai;
  • ar Kristianas pilsētas priekšsēdētāja vietnieku, projektu vadītāju, VRG aktīvistiem.  Realizēto projektu apskate: Etnogrāfijas muzejs, VRG projekti  baznīcas īpašumos (baznīcas tornis, senais gaļas žāvētavas tornis un vietējo produktu popularizēšana, meklē iespējas astronomijas torņa atjaunošanai un ekspozīcijas ierīkošanai), Stārķu projekts un slimo dzīvnieku aprūpe;
  • Rasinari pilsētiņā ar VRG aktīvistiem, projektu vadītāju, skolas direktori un NVO aktīvistiem. Realizētie projekti un pilsētas apskate: baznīca, kultūras centrs, tikšanās domē.
  • Abās tikšanās piedalās Rumānijas lauku tīkla nacionālā biroja vadība
  • Cluj Napoc   ar reģiona VRG aktīvistiem. Projektus aktīvāk realizē pašvaldības ( mazās infrastruktūras sakārtošana) un mazie uzņēmēji darbības dažādošanai.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece lauku attīstības jautājumos