Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008. 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA sēžu dokumenti no 2010.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) - skatāmi un lejupielādējami šeit.

Sākot ar 2016.gadu dokumenti pieejami sadaļā "Par LPS - Komitejas" (no lejupkrītošā komiteju saraksta izvēlamies "Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija" un spiežam pogu "Meklēt") 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme Grobiņas novadā

Norises datums: 3. augusts.

Norises laiks: plkst. 10.

Norises vieta: Grobiņas novada “Ķīvītēs" (Reģionālajā atkritumu saimniecības (RAS) poligonā).

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:20 – Grobiņas novada domes priekšsēdētāja Aivara Priedola uzruna un novada prezentācija (izpilddirektors Uldis Vārna).

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis).

10:35–11:15 – Atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes; sadzīves atkritumu dalītās vākšanas attīstība (Liepājas RAS Valdes loceklis Normunds Niedols un LPS padomniece Sniedze Sproģe).

Atkritumu apjomi un sastāvs mežos (“Latvijas valsts mežu” (LVM) Valdes loceklis Edvīns Zakovics).

11:30–13:00 – Valsts reģionālie, vietējie un meža ceļi, pašvaldību ceļi, tajā skaitā atjaunotie grants ceļi (LAD projekti) un Grobiņas novada ielas, izbraukums autobusos pa Grobiņas novada ielām un ceļiem.

Pašvaldības ceļu uzturēšanas risinājumi (autoceļš Grobiņa–Ālande–Bārta) (Grobiņas novada ceļu uzturēšanas speciālists Sandis Džeriņš).

LVM ceļu standarti (Vecais leišu ceļš) (LVM pārstāvis).

13:15–14:30 – Paula Timrota vadīta programma un diskusija par ceļiem lidostā “Liepāja” (Lidostas ielā 8, Grobiņas pagasta “Cimdeniekos”).

Pašvaldību grants ceļu projektu gaita (Lauku atbalsta dienesta (LAD) departamenta direktors Andris Grundulis).

Valsts reģionālo un vietējo ceļu aktualitātes (“Latvijas valsts ceļu” Valdes priekšsēdētājs Jānis Lange).

Pašvaldību aptaujas  rezultāti (LVM Ceļu ekspluatācijas un uzturēšanas vadītājs Ingus Barviķis).

Pašvaldību ceļu aktualitātes (LPS padomnieks Aino Salmiņš).

Paula Timrota kopsavilkums: redzējums par ceļiem un to attīstību Latvijā.

Novada apskate un diskusijas pie jūras Karostā līdz plkst. 17.

Lūgums pieteikt dalību līdz 27. jūlijam!

Reģistrēšanās LPIA semināram Grobiņā šeit.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece

 

Foto: Grobiņas pašvaldība