Lai veicinātu jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību un atbalstītu darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls), kurš aptver visas 119 Latvijas pašvaldības.

Tīkla darbības koordinēšanai ir izveidota Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba grupa, kas regulāri tiekas klātienē (turpmāk darba grupa), kura sastāv no 26 pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem darbiniekiem, 5 plānošanas reģionu pārstāvjiem, 1 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja, 1 Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja.

Koordinējošās darba grupas ietvaros tiek organizētas dažādas videokonferences par tēmām, ko kā būtiskas ir izvirzījusī koordinējošās darba grupas locekļi, ir izveidotas šīs grupas locekļu pārstāvētās pašvaldības shēmas darbam ar jaunatni, tiek izplatīta dažāda informācija saistībā ar dažādām apmācībām, semināriem, konferencēm, kā arī koordinējošā darba grupa sniedz savus komentārus, viedokļus, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes lietās.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Zane Začeva, 28674461, 67508527, Zane.Zaceva@lps.lv

Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldības apzinās darba ar jaunatni nozīmīgumu

Lai veicinātu darba ar jaunatni sistēmas izveidi pašvaldībās, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) “Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam” ietvaros rīko informatīvus izbraukuma seminārus uz pašvaldībām jaunatnes politikas attīstības veicināšanai vietējā līmenī.

Semināru vadītāja, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta Pārvaldes vecākā referente, Alma Brinkmane, kura uzsver, ka šobrīd Latvijā darbs ar jaunatni nenotiek 16 pašvaldībās un kopumā 51 pašvaldībā nenotiek darba ar jaunatni plānošana jeb nav izstrādātas darba ar jaunatni stratēģija vai darbības plāns. Semināri tiek organizēti ar mērķi veikt skaidrojošo darbu pašvaldībās, sniedzot padziļinātu atbalstu tām pašvaldībām, kur darba ar jaunatni sistēmas izveide vēl nav uzsākta, un ar labajiem piemēriem skaidrojot ieguvums pašvaldībai, sekmējot vietējā darba ar jaunatni attīstību.

Izbraukuma semināros piedalās arī pārstāvji no biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” un biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”.

Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) pārstāvis Mārtiņš Šteins semināros aicina pašvaldības stiprināt vietējās jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, aicina pašvaldības strādāt pie apstākļiem, lai šādas organizācijas dibinātos novados un pilsētās. Tāpat LJP pārstāvis rosina jaunatnes organizācijas iesaistīties nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju tīklā, kādu, piemēram, veido “Latvijas Jaunatnes padome”, lai veicinātu jauniešu interešu aizstāvību nacionālā līmenī, stiprinātu savu kapacitāti un dalītos pieredzē, kā arī informācijā.

Latvijas Pašvaldību savienības jaunatnes lietu speciāliste Zane Začeva uzsver, ka ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls, lai veicinātu jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, izpratni par darbu ar jaunatni un atbalstītu darbu ar jaunatni pašvaldībās. Tīkls aptver visas 119 Latvijas pašvaldības, tā ietvaros tiek organizētas videokonferences par dažādām tēmām, tiek izplatīta informācija saistībā ar dažādām apmācībām, semināriem, konferencēm.

Šī gada rudenī izbraukuma semināri notiek šādās pašvaldībās: Preiļos, Ludzā, Baltinavā, Rēzeknē, Aizputē, Dundagā, Alūksnē, Iecavā, Ķegumā, Mālpilī, Aizkrauklē, Kocēnos, Smiltenē, Alojā, Priekuļos, Sējā, Siguldā, Limbažos, Krimuldā un Ādažos.

 

Zane Začeva,

LPS jaunatnes lietu speciāliste