Lai veicinātu jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību un atbalstītu darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls), kurš aptver visas 119 Latvijas pašvaldības.

Tīkla darbības koordinēšanai ir izveidota Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba grupa, kas regulāri tiekas klātienē (turpmāk darba grupa), kura sastāv no 26 pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem darbiniekiem, 5 plānošanas reģionu pārstāvjiem, 1 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja, 1 Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja.

Koordinējošās darba grupas ietvaros tiek organizētas dažādas videokonferences par tēmām, ko kā būtiskas ir izvirzījusī koordinējošās darba grupas locekļi, ir izveidotas šīs grupas locekļu pārstāvētās pašvaldības shēmas darbam ar jaunatni, tiek izplatīta dažāda informācija saistībā ar dažādām apmācībām, semināriem, konferencēm, kā arī koordinējošā darba grupa sniedz savus komentārus, viedokļus, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes lietās.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Zane Začeva, 28674461, 67508527, Zane.Zaceva@lps.lv

Iepriekšējais
Nākamais

Pieredzes apmaiņas seminārs Madonā 2018. gada 28. – 29. martā

Turpinās Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2018 aktivitātes Madonas novadā. 
28. – 29. martā pašvaldībās darbā ar jaunatni iesaistītās personas un NVO pārstāvji tiek aicināti uz pieredzes apmaiņas semināru “Jaunatnes darbā iesaistīto personu sadarbība. Reālā situācija un nākotnes iespējas”
Dalībnieki varēs dalīties labās prakses piemēros, viens otru iedvesmot jauniem darbiem, rosināt idejas jaunatnes darbā iesaistīto nākotnes sadarbības formām kā Latvijā, tā arī ārpus tās robežām.
Pieteikšanās elektroniski līdz 20. martam https://docs.google.com/…/1zNgjL9Oi9GY8qJQUO4Mxz8Y0FAP…/edit
Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ļoti ierobežots, lūdzam pieteikšanos veikt laicīgi, no vienas organizācijas, dalībai seminārā, izvirzot vienu pārstāvi. 
Semināra programma pieejama: https://drive.google.com/…/1qTbycOxx1WKCLdfDMDYcsTAZ4I…/view 
Jautājumu gadījumā rakstiet uz galvaspilsēta2018@gmail.com vai zvaniet 29126112