Iknedēļas elektronisks LPS administrācijas gatavots izdevums pašvaldībām, masu medijiem, interesentiem - par notikumiem Latvijas Pašvaldību savienībā, Saeimā, Ministru kabinetā, ministrijās, par jaunumiem likumdošanā, par projektiem un citu aktuālu informāciju pašvaldībām.

Izvēlēties gadu