Izvēlne

LPS darbojas piecas komitejas:

  • Finanšu un ekonomikas komiteja (atbildīgā LPS padomniece Lāsma Ūbele);
  • Izglītības un kultūras komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ināra Dundure);
  • Sociālo un veselības jautājumu komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ilze Rudzīte);
  • Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ivita Peipiņa);
  • Tehnisko problēmu komiteja (atbildīgais LPS padomnieks Aino Salmiņš).

Komiteju vadītāju kontaktinformāciju skatiet šeit.

LPS Komiteju portāls - ieeja reģistrētiem lietotājiem šeit.