Izvēlne

LPS darbojas piecas komitejas:

  • Finanšu un ekonomikas komiteja;
  • Izglītības un kultūras komiteja;
  • Sociālo un veselības jautājumu komiteja;
  • Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja;
  • Tehnisko problēmu komiteja.

Komitejās apspriestos jautājumus un dokumentus skatiet šeit

Komiteju vadītju kontaktinformāciju skatiet šeit.