LPS tiek īstenots līdzīgs koleģiālās vadības princips, kā pašvaldībās. Lai kopīgām LPS pozīcijām nodrošinātu koleģiālu apspriešanu, regulāri (normāli reizi mēnesī) notiek komiteju sēdes. Papildus šo apspriešanu rezultātiem tiek pieņemtas pašvaldību attīstības vadlīnijas, LPS kongresa rezolūcijas un LPS domes lēmumi, kā arī pašvaldību viedokļu apkopojumi un notiekošo procesu analīze, ko veic LPS padomnieki. Tomēr tieši diskusijām komitejās ir centrālā loma pašvaldību dialogam konkrētos nozaru jautājumos. 

LPS darbojas piecas komitejas:

 • Finanšu un ekonomikas komiteja (atbildīgā LPS padomniece Lāsma Ūbele) - tiek skatītas pašvaldību attīstības problēmas, ko no centrālās valdības puses novēro Finanšu ministrija un Ekonomikas ministrija (ES fondi, investīciju politika, uzņēmējdarbības veicināšanas politika);
 • Izglītības un kultūras komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ināra Dundure) - tiek skatīti jautājumi, kas no valdības puses novēro Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Kultūras ministrija. Īpaši darbam apakškomitejās ir nodalītas:
  a)    Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomiteja;
  b)    Sporta jautājumu apakškomiteja;
 • Veselības un sociālo jautājumu komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ilze Rudzīte) - tiek skatītas pašvaldības problēmas saistībā ar komitejas nosaukumā precīzi formulēto. No valdības puses novērošanu vai sadarbību īsteno Veselības ministrija un Labklājības ministrija;
 • Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ivita Peipiņa) - tiek skatītas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas novērošanā esošās, pašvaldību pārraudzības un pašvaldību reformu problēmas;
 • Tehnisko problēmu komiteja (atbildīgais LPS padomnieks Aino Salmiņš) - tiek skatītas pašvaldības komunālo pakalpojumu, pašvaldību ceļu un sabiedriskā transporta, pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas, ārkārtas situāciju, informātikas, enerģētikas un būvniecības uzraudzības  un citi jautājumi. Šos jautājumus valdībā novēro Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, daļēji – Ekonomikas ministrija un VARAM. Atsevišķi jautājumi tiek īpaši izvēlēti darbam apakškomitejās:
  a)    Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā;
  b)    Informātikas jautājumu apakškomitejā (vadītājs Gunārs Kurlovičs, atbildīgais LPS padomnieks Guntars Krasovskis).

 

LPS Komiteju portāls - ieeja reģistrētiem lietotājiem šeit.