Valde
LPS Valde vada LPS darbu Domes starplaikos. Valdē tiek ievēlēti ne vairāk kā 15 locekļi, parasti LPS priekšsēdis, divi viņa vietnieki, visi komiteju priekšsēdētāji un Domes locekļi, kas pārstāv visu veidu pašvaldības. Valde pilnvaro atsevišķus Valdes locekļus, pastāvīgo komiteju vadītājus, kā arī atsevišķa likumprojekta, normatīvā akta izstrādātājus pārstāvēt LPS un paust viedokli konkrētajā jautājumā LR Saeimā, Ministru kabinetā un citās valsts pārvaldes institūcijās, kā arī starptautiskajās organizācijās.
 

Latvijas Pašvaldību savienības valde

Aivars Lācarus, Talsu novads
Aivars Okmanis, Rundāles novads
Aleksandrs Lielmežs, Mālpils novads
Andrejs Ceļapīters, Madonas novads
Andris Jaunsleinis, Ventspils novads, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Andris Kazinovskis, Balvu novads
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsēta, LPS priekšsēža vietnieks
Astrīda Harju, Apes novads
Dainis Turlais, Rīgas pilsēta
Edvīns Bartkevičs, Ogres novads
Gints Kaminskis, Auces novads, LPS priekšsēža vietnieks
Inga Bērziņa, Kuldīgas novads
Janīna Jalinska, Daugavpils novads
Jānis Baiks, Valmieras pilsēta
Uldis Kristapsons, Pāvilostas novads
Ligita Gintere, Jaunpils novads

Valdes kontaktinformāciju skatiet šeit.