Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008. 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA sēžu dokumenti no 2010.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) - skatāmi un lejupielādējami šeit.

Sākot ar 2016.gadu dokumenti pieejami sadaļā "Par LPS - Komitejas" (no lejupkrītošā komiteju saraksta izvēlamies "Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija" un spiežam pogu "Meklēt") 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Izpilddirektori akcentē sadarbību

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) biedri savu gadu tradicionāli uzsāk, pulcējoties Rīgā. 11. janvārī pēc laba vēlējumiem 2017. gadam LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš detalizēti izklāstīja pirmā pusgada plānus – izbraukuma sanāksmju norises vietas un tematiku.

Pirmoreiz arī Rīgas sanāksmei tapa videoieraksts, tāpēc klāt nebijušos mudinām speciālistu stāstījumus, diskusijas, prezentācijas un videoierakstu meklēt gan ierastajā LPS interneta vietnes sadaļā pie profesionālajām apvienībām, gan LPS komitejām. Ņemot vērā šo lielisko iespēju, materiālā tikai atgādināsim sanāksmes norisi, lai katrs spētu atrast sevi interesējošo.

LPS padomniece Sniedze Sproģe aizsāka sadarbības tematu, kas sanāksmē izskanēja dažādos aspektos. Pēdējā laika aktualitāte ir VARAM iecere veidot pašvaldību sadarbības teritorijas. LPS sadarbības ideju atbalstījusi vienmēr, turklāt labi zināms, ka pašvaldības sadarbojas jau sen. Tikai... sadarbības partnerus tās izvēlas ne jau saskaņā ar kāda likuma, bet gan dzīves prasībām. Diemžēl līdz šim sadarbībai pievērsta nepietiekama vērība. Par dažādu iestāžu NEsadarbību skaudri atgādināja plašu rezonansi guvusī traģēdija Dobelē.

Sadarbības trūkuma aktualizēšana caurvija arī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākās ekspertes Inetas Pikšes stāstījumu “Sociālas rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām personām un sociālas rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām personām”.

Latvijas Pašvaldību mācību centra direktore Gunta Liepa izklāstīja 2017. gadam plānotās mācības, arī daudzas jaunas ieceres. Viņa uzsvēra, ka centra ļaudis sevi uzskata par “bērnu tiesību aizsardzības guru”, jo par šo tēmu izglīto dažādus speciālistus. Interesanti, ka ziņojuma vietā raisījās aktīva diskusija ar izpilddirektoriem par jau esošajiem un nākotnē nepieciešamajiem tematiem. jaunu mācību kursu vai LPIA tematu ierosināšanu.

Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Vilerts bija sagatavojis apjomīgu un izglītojošu materiālu par Latvijas tautsaimniecības attīstības tendencēm. 2016. gadu viņš raksturoja kā “neizmantoto iespēju gadu”, jo cerēto ekonomikas augšupeju kavēja ES fondu finansējuma “pārrāvuma” dēļ radušās būvniecības problēmas. Kāds gaidāms 2017. gads? To spriediet paši, analizējot prezentāciju vai skatoties videoierakstu, kurš paver iespēju neklātienē iesaistīties kolēģu diskusijās ar Latvijas Bankas ekspertu.

LPS analītiķis Jānis Upenieks stāstīja un nodemonstrēja LPS datu bāzes (BLIS) materiālus par komersantu 2015. gadā veiktajiem maksājumiem valsts kopbudžetā pašvaldību griezumā, pensiju aplēsēm. Un sanāksmes noslēgumā LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane rosināja domāt par pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanu.

LPIA sanāksmju videoieraksti pieejami LPS YouTube kanālā.

Daina Oliņa,

LPS žurnāla “LOGS” redaktores vietniece

Valsts finansētie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības veicējiem
Latvijas tautsaimniecības attīstības tendences
Latvijas banka pēc eiro ieviešanas - darbība un izaicinājumi
Latvijas Banka - Makroekonomisko norišu pārskats, Decembris 2016
Komersantu 2015. gadā veiktajiem maksājumiem valsts kopbudžetā pašvaldību griezumā
Priekšlikumi pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanai
LPIA budžets 2017.gadam
Sanāksmes protokols
Valdes protokols