Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš(Vecumnieku novada izpilddirektors), e-pasts: guntis.kalnins@vecumnieki.lv 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv
 

LPIA sēžu dokumenti no 2010.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) - skatāmi un lejupielādējami šeit.

Sākot ar 2016.gadu dokumenti pieejami sadaļā "Par LPS - Komitejas" (no lejupkrītošā komiteju saraksta izvēlamies "Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija" un spiežam pogu "Meklēt") 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas marta sanāksme Madonā

 

Norises datums: 3. marts

Norises laiks: sākot no plkst.10.00

Norises vieta: Madonā, Raiņa ielā 12, kultūras namā

 

Dienas kārtība:

 • 09.30–10.00        Dalībnieku reģistrācija
 • 10.00–10.20        Madonas novada domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera uzruna un izpilddirektora Āra Vilšķērsta prezentācija par novadu
 • 10.20–10.40        LPIA valdes informācija, LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
 • 10.40–11.10        Normatīvo aktu izmaiņas. Jaunumi un prioritātes, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere un LPS padomniece Sniedze Sproģe
 • 11.10–11.30        Investīciju pieejamība atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras sakārtošanai ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, VARAM Vides investīciju nodaļas vadītāja Zanda Krūkle
 • 11.30–11.50        Madonas pieredze un priekšlikumi, SIA “Madonas namsaimnieks” Valdes loceklis O. Lucāns
 • 11.50–12.10        Pašvaldību iepirkumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanai. Rēzeknes pieredze, Rēzeknes domes izpilddirektors Raimonds Oļehno
 • 12.10–12.40        Atkritumu apsaimniekošana LVM dabas objektos, LVM valdes loceklis Edvīns Zakovics
 • 12.40–13.00        Lietu interneta tīkla sniegtās iespējas pašvaldībām, Lattelecom pārstāvis Ivars Dzalbe
 • 13.00–13.20    Teritorijas uzkopšanas un uzturēšanas iekārtas un tehnika, AS “Ferrus” pārstāve Juta Priede
 • 13.20–13.45        Veselīga dzīvesveida organizēšana un pašvaldības atbalsts sportiskām aktivitātēm, Madonas novada sporta darba organizators Māris Gailums un LPS padomnieks Guntis Apīnis
 • 13.45–14.05        Sporta būves un to izmantošanas iespējas, Latvijas Peldēšanas federācijas Valdes priekšsēdētājs Aivars Platonovs
 • 14.05–14.40        Pusdienas
 • 14.45–17.30        Novada apskate

 

Pieteikt dalību līdz 27. februārim! Ja rodas apstākļi, ka pieteiktie dalībnieki netiek, lūdzu, atsauciet dalību līdz 1. martam!

 

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece lauku attīstības jautājumos