Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš(Vecumnieku novada izpilddirektors), e-pasts: guntis.kalnins@vecumnieki.lv 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv
 

LPIA sēžu dokumenti no 2010.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) - skatāmi un lejupielādējami šeit.

Sākot ar 2016.gadu dokumenti pieejami sadaļā "Par LPS - Komitejas" (no lejupkrītošā komiteju saraksta izvēlamies "Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija" un spiežam pogu "Meklēt") 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Izpilddirektori Madonā bija gaidīti

Madonas pilsētas saukli “Pilsēta, kur esi gaidīts” 3. martā nenācās apšaubīt Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) izbraukuma sēdes kuplajam dalībnieku pulkam. Viņus gaidīja un aprūpēja ne tikai mājinieki ar galveno rīkotāju – Madonas novada domes izpilddirektoru Āri Vilšķērstu priekšgalā, bet pat saule sakopoja pavasarīgos spēkus, lai paspilgtinātu dienu, par spīti sniegotajām prognozēm. Arī domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters paspēja uzrunāt ciemiņus, izklāstot arī savu novada vīziju. (Todien Madonu apmeklēja arī veselības ministre Anda Čakša, tāpēc novada vadības klātbūtne, spriežot par Latvijai aktuālo problēmu, bija pašsaprotama.) Pēc A. Ceļapītera domām, LPIA izbraukuma sēžu formāts esot ļoti labs, jo ļauj bagātināt citam cita pieredzes pūru un saskatīt pašu veiksmes. Par labu “formātu” viņš uzskata arī 2009. gadā izveidoto Madonas novadu (14 pagasti un pilsēta), kas ir lielākais Vidzemē. Sevi attaisnojis arī dekoncentrētais pārvaldes modelis – katrā pagastā ir atsevišķa pārvalde, pilsētā gan pārvaldnieks ir bez pārvaldes, tomēr iedzīvotāju skaits arī šajā “centrālajā” novadā sarūk. Aptuveni 20 miljonu eiro kopbudžets ļauj īstenot ambiciozus projektus, ja spēj koncentrēties uz prioritātēm. Tagad tā ir uzņēmējdarbības aktivitāte un uzņēmēju piesaiste.

Madonas novada prezentāciju Āris Vilšķērsts uzticēja sabiedrisko attiecību speciālistei Dzintrai Stradiņai, solot, ka atbildību par viņas teikto uzņemsies pats.

Pēc LPIA priekšsēdētāja Gunta Kalniņa pārskata par Valdē lemto, izpilddirektori ķērās pie... atkritumiem. Gan ne tiešā, bet sarunu un diskusiju nozīmē. Atkritumu problēmām veltīto sadaļu “virsvadīja” LPS padomniece Sniedze Sproģe, kurai šis ir viens no ikdienas darba jautājumiem. Ievadot diskusiju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, viņa uzsvēra, ka pašvaldība ir atbildīga par tīru teritoriju un apmierinātiem iedzīvotājiem. Pašreizējā perioda prioritāte ir dalīti vāktās sadzīves atkritumu infrastruktūras izveidošana pašvaldības teritorijā un kopēja atkritumu apsaimniekošana reģionā. Īpaša problēma, kas vēl apspriežama, saistās ar sadzīvē radušos būvgružu un riepu savākšanu.

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Tos skaidroja VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, bet viņas kolēģe – Vides investīciju nodaļas vadītāja Zanda Krūkle informēja par investīciju pieejamību atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras sakārtošanai ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā. Advokāts Edgars Atlācis iepazīstināja ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iespējamajiem modeļiem: pakalpojuma iepirkums, pašvaldības komersants, privātā publiskā partnerība, akcentējot katra izdevīgumu un trūkumus konkrētā situācijā.

Šoreiz īpaši veiksmīgi bija izvēlētie pieredzes modeļi, ar kuriem iepazīstināja SIA “Madonas namsaimnieks” valdes loceklis Osvalds Lucāns, Rēzeknes domes izpilddirektors Raimonds Oļehno un Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības (ALAAS) izpilddirektors Juris Petkevičs.

AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis Edvīns Zakovics izklāstīja problēmas atkritumu apsaimniekošanas jomā LVM dabas objektos un pašvaldību teritorijās, kā arī aicināja visiem kopā veidot plaukstošu Latviju.

Pabeidzot diskusiju par atkritumu apsaimniekošanu, izpilddirektori vienojās par jaunizveidotā LPS “tīkliņa” prioritātēm:

*dabas resursu nodokļa iekasēšana un iemaksu pārdale;

*vienoties, kā iekļaut visus nepieciešamos atkritumu veidus vienotā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā;

*maksas noteikšana;

*apsaimniekošanas modeļu analīze, lai pašvaldība vieglāk atrastu sev visvajadzīgāko un efektīvāko.

LPIA sēdes otrs bloks bija veltīts daudz optimistiskākam tematam. Sarunu par sportisko aktivitāšu nozīmi iedzīvotāju veselības veicināšanā uzsāka Madonas novada sporta darba organizators Māris Gailums, bet papildināja LPS padomnieks Guntis Apīnis. Tiem, kuru pašvaldībās top vai vēl labāk – tikai taps peldbaseini, daudz noderīga pastāstīja Latvijas Peldēšanas federācijas valdes priekšsēdētājs Aivars Platonovs. Varbūt tiešām labāk septiņreiz nomērīt un apdomāt, lai lieki netērētu pašvaldības naudu, bet peldbaseina atdeve būtu maksimāli liela.

Abas tēmas atspoguļojās arī mājinieku ieplānotajos Madonas novada “paraugdemonstrējumos” – Madonas sporta un aktīvās atpūtas bāzē “Smeceres sils”, kur tajās dienās risinājās Skandināvijas kausa izcīņas sacensības, un Madonas pilsētas sporta centrā, kas spēj lieliski kalpot gan sporta, gan kultūras “mūzai”, kā arī “Madonas namsaimnieka” pārziņā esošajā atkritumu šķirošanas stacijā.

NB! Esam jau vienojušies, ka Infolapā un LPS mājaslapā vairs netērēsim vietu gariem pārstāstiem, ja visu iespējams izpētīt detalizētāk LPIA tradicionālajā “mājvietā” – http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/.

Jau šonedēļ tur varat iedziļināties ne tikai sanāksmes prezentācijās un protokolos, bet arī veikli atrast vietu, kur uzklikšķinot, nonāksiet pie videoierakstiem. Un tad klātbūtnes efekts garantēts!

Video ieraksti no šīs sanāksmes pieejami LPS Youtube kanālā šeit.

Visas prezentācijas pieejamas šeit (jāatver Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas attiecīgā datuma sanāksme).

 

Daina Oliņa