Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008. 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA sēžu dokumenti no 2010.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) - skatāmi un lejupielādējami šeit.

Sākot ar 2016.gadu dokumenti pieejami sadaļā "Par LPS - Komitejas" (no lejupkrītošā komiteju saraksta izvēlamies "Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija" un spiežam pogu "Meklēt") 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Izpilddirektoru tikšanās starp diviem tiltiem Jelgavā

Ar Jelgavas pilsētas himnu “Satiksimies Jelgavā” (to noklausīties un noskatīties var šeit: http://www.jelgava.lv/pilseta/par-jelgavu/dziesma/) 7. aprīlī sākās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) izbraukuma sanāksme Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Jelgavā.

Sanāksmi ievadīja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, iepazīstinot ar Jelgavu – pilsētu izaugsmei. Jelgavas prioritātes ir uzņēmējdarbība, izglītība, drošība un gudra pārvaldība. Pieredzes pārņemšanas vērta ir infrastruktūras objektu pārraudzības un inteliģentā luksoforu vadības sistēma, kas darbojas augu diennakti. Operatīvi novērst problēmas pilsētvidē palīdz pilsētas interaktīvā karte, ko aizpilda paši iedzīvotāji. Jelgavas mērs arī iepazīstināja ar jau īstenotajiem pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektiem un ieskicēja plānotās pārmaiņas. Šobrīd pašvaldības dienaskārtībā ir satiksmes termināla izbūve, bet viens no lielākajiem nākotnes projektiem saistās ar multimodāla transporta termināļa izbūvi, kurā tiks iekļauti visi transporta veidi – gan dzelzceļš, autoceļi un lidosta, gan arī piemirstais upes transports, kas Jelgavu savienos ar Rīgas ostu.

Gan Jelgavas domes priekšsēdētājs, gan izpilddirektore Irēna Škutāne uzsvēra, ka politiskā un izpildvara Jelgavā darbojas rokrokā un pilsētas vadība notiek no viena “komandtiltiņa”. Pilsētas prezentāciju pašvaldības izpilddirektore turpināja, skaidrojot Jelgavas budžeta sadalījumu, demogrāfijas tendences, sociālās palīdzības veidus, veselīga dzīvesveida veicināšanas projektu un pilsētas infrastruktūras pielāgošanu kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai. Īpašs atbalsts katru gadu tiek atvēlēts pilsētas 30 izglītības iestādēm, kā virsuzdevumu stādot izglītības kvalitāti no pirmsskolas līdz profesionālajai izglītībai un lielus līdzekļus ieguldot jaunajās tehnoloģijās.

Ar vairākiem Jelgavas objektiem izpilddirektori varēja iepazīties arī klātienē, sanāksmes noslēgumā apskatot labiekārtoto Pasta salu un Driksas upes promenādi, apmeklējot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru un vērojot pilsētas panorāmu no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa.

Interesantus un noderīgus ieteikumus, kā attīstīt novadus un pilsētas, sniedza ekonomists Jānis Ošlejs, kurš ir uzņēmumu “Primekss CEO” un “MolPort” valdes priekšsēdētājs. Viņš ir pārliecināts, ka jāmaina politika un uzņēmumu un uzņēmēju atbalstā aktīvākai jābūt gan valstij, gan pašvaldībām.

Finanšu institūcijas “Altum” Energoefektivitātes departamenta vadītājs Ingus Salmiņš analizēja “Altum” piedāvājumu un paredzēto atbalstu pašvaldībām: konsultācijas, piegādātāju pārbaude, vidējās tirgus cenas noskaidrošana, ekonomiskās pamatotības noteikšana u.c. Šobrīd “Altumā” iesniegti 125 projekti, no kuriem apstiprināti 50, turklāt visi kvalificējas 50% atbalstam.

Pieredzē par energoefektivitāti un siltināšanu dalījās SIA “Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde” valdes loceklis Juris Vidžis, Smiltenes novada izpilddirektors Kārlis Lapiņš un energopārvaldnieks Andris Jaunpetrovičs, Ozolnieku KSDU valdes priekšsēdētājs Rihards Zakrepskis, SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” vadītājs un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis Artis Rimma.

Rosinošus ieteikumus savu pārstāvēto uzņēmumu vārdā sniedza Zemgales reģiona Enerģētikas attīstības aģentūras direktore Inga Kreicmane, AS “Sadales tīkls” Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns, “ICP Solutions OÜ” pārstāvis Siim Tenno un “Lattelecom BPO” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Agnese Paegle.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš informēja, ka nākamā LPIA sanāksme notiks 12. maijā Pāvilostā un tajā izpilddirektori apspriedīsies par to, kā pārdzīvot vēlēšanu laiku un noturēt mieru pašvaldībā.

LPIA sanāksmes videoieraksti pieejami LPS YouTube kanālā šeit.

 

Foto: Austris Auziņš

 

Gunta Klismeta,

LPS žurnāla “LOGS” redaktore

Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa prezentācija
Jelgavas domes izpilddirektores Irēnas Škutānes prezentācija
Tendences Latvijā, Eiropā, pasaulē, ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlejs
SIA “Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde” valdes loceklis Juris Vidžis
Smiltenes novada izpilddirektors Kārlis Lapiņš un energopārvaldnieks Andris Jaunpetrovičs
Ozolnieku KSDU valdes priekšsēdētājs Rihards Zakrepskis
Liepājas LNA un LNPAA valdes loceklis Artis Rimma
ALTUM piedāvājumi, Ingus Salmiņš
Energopārvaldība, Zemgales reģiona enerģētikas attīstības aģentūras direktore Inga Kreicmane
“Sadales tīklu” Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns
Piedāvājums nākamajai apkures sezonai, ICP Solutions OÜ pārstāvis
Ārpakalpojums – palīgs uzņēmuma efektivitātei, “Lattelecom” BPO valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Agnese Paegle