Lai veicinātu jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību un atbalstītu darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls), kurš aptver visas 119 Latvijas pašvaldības.

Tīkla darbības koordinēšanai ir izveidota Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba grupa, kas regulāri tiekas klātienē (turpmāk darba grupa), kura sastāv no 26 pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem darbiniekiem, 5 plānošanas reģionu pārstāvjiem, 1 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja, 1 Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja.

Koordinējošās darba grupas ietvaros tiek organizētas dažādas videokonferences par tēmām, ko kā būtiskas ir izvirzījusī koordinējošās darba grupas locekļi, ir izveidotas šīs grupas locekļu pārstāvētās pašvaldības shēmas darbam ar jaunatni, tiek izplatīta dažāda informācija saistībā ar dažādām apmācībām, semināriem, konferencēm, kā arī koordinējošā darba grupa sniedz savus komentārus, viedokļus, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes lietās.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Zane Začeva, 28674461, 67508527, Zane.Zaceva@lps.lv

Iepriekšējais
Nākamais

Notikusi noslēdzošā video lekcija par uzņēmējdarbības jautājumiem jauniešiem

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Latvijas Jaunatnes Padomi (LJP) tika organizētas video lekcijas par jauniešu jomas aktualitātēm. 2016. gada 24. novembrī  notika trešā – noslēdzošā video lekcija par uzņēmējdarbības jautājumiem jauniešiem.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ūlande pastāstīja par sociālās uzņēmējdarbības būtību un aktualitātēm, Latvijas un pasaules veiksmes stāstiem, Sociālās uzņēmējdarbības likumprojektu un atbalsta programmām.

Par jauniešu uzņēmējdarbības (uzņēmējspēju) atbalsta pieredzi un jauniešu biznesa ideju konkursiem informēja Latvijas Jaunatnes padome izpilddirektore Inese Šubēvica.

SIA “Excolo Latvia” pārstāvis Gints Klāsons prezentēja pētījumu “Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā”.

Pētījums pieejams šeit:   http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/jaunatne/IZM_Jaunie%C5%A1i_uz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABb%C4%81_2016_Excolo_Latvia.pdf

 

 

Zane Začeva,

LPS jaunatnes lietu speciāliste

Pētījums «LATVIJAS JAUNIEŠU IESAISTE UZŅĒMĒJDARBĪBĀ»
SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA: reāla iespēja jauniešiem padarīt pasauli labāku
Jauniešu uzņēmējdarbības (uzņēmējspēju) atbalsta pieredze Latvijā
Biznesa ideju konkursi VALSTS – NVO – UZŅĒMĒJI - PAŠVALDĪBAS