Lai veicinātu jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību un atbalstītu darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls), kurš aptver visas 119 Latvijas pašvaldības.

Tīkla darbības koordinēšanai ir izveidota Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba grupa, kas regulāri tiekas klātienē (turpmāk darba grupa), kura sastāv no 26 pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem darbiniekiem, 5 plānošanas reģionu pārstāvjiem, 1 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja, 1 Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja.

Koordinējošās darba grupas ietvaros tiek organizētas dažādas videokonferences par tēmām, ko kā būtiskas ir izvirzījusī koordinējošās darba grupas locekļi, ir izveidotas šīs grupas locekļu pārstāvētās pašvaldības shēmas darbam ar jaunatni, tiek izplatīta dažāda informācija saistībā ar dažādām apmācībām, semināriem, konferencēm, kā arī koordinējošā darba grupa sniedz savus komentārus, viedokļus, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes lietās.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Zane Začeva, 28674461, 67508527, Zane.Zaceva@lps.lv

Iepriekšējais
Nākamais

Par jaunatnes jautājumiem informē LPS Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas sēdē

2017. gada 16. februārī notikušo Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejas sēdi varēja vērot tiešraidē LPS mājaslapā un tā tika veltīta jaunatnes jomas jautājumiem.

Projekta brivpratigie.lv vadītājs Ints Teterovskis iepazīstināja ar mājaslapas www.brivpratigie.lv iespējām brīvprātīgā darba veicināšanai, uzsverot brīvprātīgo skaita palielināšanos Latvijā. I.Teterovskis aicināja pašvaldības iesaistīties platformas veidošanā, kas apvieno gan brīvprātīgā darba veicējus, gan brīvprātīgā darba organizatorus no visiem Latvijas reģioniem, nodrošinot iespēju pieteikties un koordinēt brīvprātīgā darba veikšanu visos reģionos. Savukārt, Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas pārvaldes brīvprātīgā darba koordinatore Sņežana Zinovjeva informēja par brīvprātīgā darba koordinēšanu Jelgavā, kā arī uzsvēra brīvprātīgo vienotās sistēmas izveides svarīgumu.

Par Jaunatnes politikas valsts programmu informēja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākais referents Edgars Lākutis, kurš norādīja uz pieņemtajiem Grozījumiem Jaunatnes likumā, izvirzītajām prioritātēm 2017. gadam, valsts programmas pieejamo finansējumu, atbalstītajiem projektiem un citām aktualitātēm.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Rasa Lazdiņa informēja par aktualitātēm un diviem jauniem projektu veidiem, kas palielinājuši programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pieejamo finansējumu, kā arī uzsvēra, ka nākamais projektu iesniegšanas termiņš ir 26.aprīlis.

Informāciju sagatavoja:

Zane Začeva

LPS jaunatnes lietu speciāliste

67508527, 28674461

zane.zaceva@lps.lv

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam
ES programmas Erasmus Jaunatne darbībā aktualitātes 2017. gadā