Latvijas Novadu apvienība ir viena no senākajām profesionālajām/interešu apvienībām, kas darbojas LPS ietvaros. Tās uzdevums ir iestāties par novadu interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām institūcijām. Novadu apvienība apvieno Latvijas novadu pašvaldības, kas ir Latvijas Pašvaldību savienības biedri.  

Novadu apvienības priekšsēdētājs - Gints Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs.

Novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieki – Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs un Vita Paulāne, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja. 

Atbildīgā persona no LPS – Andra Rakšte, LPS sekretariāta vadītāja vietniece (tālrunis: 67508523, e-pasta adrese: andra.rakste@lps.lv).

Novadu apvienība darbojas saskaņā ar Novadu apvienības nolikumu.

Novadu apvienības valdes sēdes parasti notiek katra mēneša pēdējā otrdienā plkst.13 Latvijas Pašvaldību savienības ēkā, Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

 

Novadu apvienības valdes sastāvs:

1.

Gints Kukainis

LPS priekšsēža vietnieks, Novadu apvienības priekšsēdētājs, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

2.

Vents Armands Krauklis

RACA priekšsēdētājs, Valkas novada domes priekšsēdētājs

3.

Visvaldis Jansons

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs

4.

Vija Jablonska

Priekules novada domes priekšsēdētāja

5.

Edgars Zelderis

Talsu novada domes priekšsēdētājs

6.

Ināra Silicka

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja

7.

Maruta Plivda

Preiļu novada domes priekšsēdētāja

8.

Sandra Kapteine

Rugāju novada domes priekšsēdētāja

9.

Jānis Zuments

Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs

10.

Guntis Gladkins

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

11.

Aivars Okmanis

Rundāles novada domes priekšsēdētājs

12.

Guntis Libeks

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs

13.

Leons Līdums

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs

14.

Agris Lungevičs

Madonas novada domes priekšsēdētājs

15.

Vita Paulāne

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

16.

Indulis Trapiņš

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs

17.

Egils Helmanis

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Iepriekšējais
Nākamais

Novadu diena Aizkrauklē

Norises datums: 24. novembris

Norises laiks: no plkst. 9.30

Norises vieta: Aizkraukles pilsētas kultūras nams

Darba kārtība: 

8:30-9:30

Reģistrācija, kafija

09:30-10:00

Novadu dienas atklāšana

10:00-12:15

“Kāpēc mācību sasniegumi dažādās Latvija skolās ir tik atšķirīgi?”

Kristaps Svīķis, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes ekonomists

 “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”

Jānis Turlajs, SIA “Karšu izdevniecības Jāna sēta” galvenais redaktors

“Izglītības sistēmas decentralizētas organizācijas iespējas, skolu tīkls kā līdzeklis”

Māris Pūķis, LPS vecākais padomnieks

“Latvijas autoceļu tīkla inventarizācijas rezultāti”

Mārtiņš Lazdovskis, VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis

12:15 – 13:15      Pusdienas

13:15 – 16:00

 

PANEĻDISKUSIJA

 • Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
 • Kārlis Šadurskis, Izglītības un zinātnes ministrs
 • Uldis Augulis, Satiksmes ministrs
 • Jānis Turlajs, SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redaktors
 • Kristaps Svīķis, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes ekonomists

 

 • Jelgavas novada domes deputātes Sarmītes Balodes prezentācija
 • Valmieras pilsētas domes deputāta Andra Klepera prezentācija
 • Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas Saulcerītes Levicas prezentācija
 • Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Gunta Mačtama prezentācija
 • Baltinavas novada deputāta Imanta Slišāna prezentācija
 • Latvijas Pašvaldību savienības sistēmu analītiķa Jāņa Upenieka prezentācija

16:00 - 16:30

Noslēgums

      

 Reģistrācija pasākumam līdz 21. novembrim šeit

Foto: Zanda Bistere