Pierīgas pašvaldību apvienība dibināta 2015. gada 22. oktobrī, tās dibinātāji - Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, Salaspils un Saulkrastu novadu domes.

Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pašvaldības, kuru administratīvā teritorija atrodas Rīgas plānošanas reģionā, un tās mērķis ir īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām Latvijas un ārvalstu institūcijām. 

Apvienības valdi – priekšsēdētāju un izpilddirektoru – biedru kopsapulce ievēl uz pašvaldību domju sasaukuma laiku.

Apvienības mērķis ir aktualizēt dažādus pašvaldībām svarīgus jautājumus, kas saistīti ar izglītību, nepietiekamo pašvaldības bērnudārzu skaitu, pedagogu atalgojumu, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, jauno administratīvi teritoriālo reformu.

Vadība un kontakti:

Pierīgas pašvaldību apvienības priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
E-pasts: maris.sprindzuks@adazi.lv
Tālr.:67996500

Pierīgas pašvaldību apvienības izpilddirektore Daiga Jurēvica
E-pasts: daiga.jurevica@carnikava.lv
Tālr.: 29180607

Iepriekšējais
Nākamais