Pierīgas pašvaldību apvienība dibināta 2015. gada 22. oktobrī, tās dibinātāji - Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, Salaspils un Saulkrastu novadu domes.

Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pašvaldības, kuru administratīvā teritorija atrodas Rīgas plānošanas reģionā, un tās mērķis ir īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām Latvijas un ārvalstu institūcijām. 

Apvienības valdi – priekšsēdētāju un izpilddirektoru – biedru kopsapulce ievēl uz pašvaldību domju sasaukuma laiku.

Apvienības mērķis ir aktualizēt dažādus pašvaldībām svarīgus jautājumus, kas saistīti ar izglītību, nepietiekamo pašvaldības bērnudārzu skaitu, pedagogu atalgojumu, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, jauno administratīvi teritoriālo reformu.

Vadība un kontakti:

Pierīgas pašvaldību apvienības priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
E-pasts: maris.sprindzuks@adazi.lv
Tālr.:67996500

Pierīgas pašvaldību apvienības izpilddirektore Daiga Jurēvica
E-pasts: daiga.jurevica@carnikava.lv
Tālr.: 29180607

Iepriekšējais
Nākamais

Pierīgas pašvaldību vadītāji atkal tiekas Inčukalna novadā, Vangažos

Pierīgas pašvaldību apvienība pagājušo piektdien tikās Inčukalna novadā Vangažos, lai diskutētu gan par VARAM ministrijas piedāvāto pašvaldību reformu plānu, gan par izglītības jomu. To, ka šādas politiskās diskusijas ir nepieciešamas apstiprināja arī LPS priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, kurš bija ieradies uz tikšanos ar Pierīgas pašvaldību vadītājiem, lai uzzinātu viņu viedokli izglītības jomā.

Par Administratīvi teritoriālo reformu Pierīgas pašvaldību apvienība uzskata, ka nākotnē ir jāsaglabā tās pašvaldības, kas ir pašpietiekamas un spēj pildīt pašvaldību autonomās funkcijas ar esošajiem budžeta ieņēmumiem.

Vienlaikus Pierīgas pašvaldības redz labu iespēju sadarbības teritoriju veidošanai, kas sevī ietvertu sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām un efektīvāku resursu izmantošanu. 
Jāpiemin arī, ka Pierīgas pašvaldības neatbalsta piespiedu reformu

Kaut arī izglītības jomā pašvaldību vadītāju un LPS viedokļi nedaudz atšķīrās, mūsu viedoklis par pašvaldību un privāto bērnu dārzu savstarpējiem norēķiniem ir tāds, ka mēs neatsakāmies līdzfinansēt privātos dārziņus, bet vienlaikus vēlamies, lai vecākiem papildus privātajos bērnu dārzos nav jāmaksā par izglītības pamatprogrammu, kuru noteikusi valsts. Pierīgas pašvaldības kategoriski iebilst pret kapitālieguldījumu iekļaušanu izmaksās. Tāpat gadījumos, kad bērnam ir pienākusi rinda uz pašvaldības bērnu dārzu, bet vecāki vēlas turpināt iet privātājā dārziņā līdzfinansējums būtu jāsaglabā privātajam dārziņam, bet rinda jāprecizē atbilstoši faktiskajai situācijai.

Ziņu sagatavoja: Daiga Jurēvica, apvienības vadītāja