Reģionālo attīstības centru apvienības darbības pamatmērķis ir veicināt reģionālo attīstības centru pašvaldību savstarpējo sadarbību un attīstību, organizēt tās biedru kopīga viedokļa gatavošanu un aizstāvēšanu, organizēt tikšanās, sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar apvienības biedru intereses.

Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir sapulce, kurā ar balsstiesībām piedalās visi Apvienības biedri. Valdes sastāvā ir seši cilvēki, organizāciju vada valdes priekšsēdētājs, ko amatā uz 6 mēnešiem ievēlē Apvienības sapulce.

Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu par reģionālajiem attīstības centriem ir definēti šādi novadi: Siguldas, Aizkraukles, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Valkas, Ludzas, Balvu, Alūksnes, Limbažu, Cēsu, Ogres, Talsu, Smiltenes, Saldus, Dobeles, Preiļu, Tukuma, Krāslavas, Gulbenes un Bauskas.

 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
 
Vents Armands Krauklis  Valkas novada domes priekšsēdētājs vents.krauklis@valka.lv
  VALDES LOCEKĻI
 
Uģis Mitrevics Siguldas novada domes priekšsēdētājs
ugis.mitrevics@sigulda.lv
Andrejs Spridzāns Dobeles novada domes priekšsēdētājs
andrejs.spridzans@dobele.lv 
Inga Bērziņa Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja inga.berzina@kuldiga.lv
Andris Vaivods Līvānu novada domes priekšsēdētājs  andris.vaivods@livani.lv
Andrejs Ceļapīters Madonas novada domes priekšsēdētājs   andrejs.celapiters@madona.lv