Iepriekšējais
Nākamais

Seminārs par biotopu kartēšanu jeb “Dabas skaitīšanu”

20.aprīlī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) organizēja semināru/videokonferenci par biotopu kartēšanu, kas tiek īstenota ES Kohēzijas fonda finansēta projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb "Dabas skaitīšana", ietvaros.

Par to, kā praktiski norisināsies biotopu kartēšana, kā tiks informēti zemju īpašnieki un pašvaldības, kādas ir gan zemju īpašnieku, gan ekspertu tiesības un pienākumi u.c. jautājumiem informāciju sniedza projekta “Dabas skaitīšana” vadītāja Īrisa Mukāne un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece Ilona Mendziņa.

Lai nodrošinātu visaptverošu informāciju par projekta aktivitātēm, tiks sagatavota un elektroniski līdz maijam pašvaldībām nosūtīta informācija publicēšanai pašvaldību informatīvajos izdevumos un mājaslapās. Papildus vispārējai informācijai,  pašvaldībām un zemju īpašniekiem (tiesiskiem valdītājiem), kuru teritorijās biotopu kartēšanu plānots veikt 2017. gadā, maijā tiks nosūtīta detalizēta informatīva vēstule, savukārt praktiskos kartēšanas darbus plānots uzsākt jūnijā.

Sīkāk par projektu iespējams uzzināt Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv (sadaļā Projekti - Kohēzijas fonds) un projekta mājas lapā www.skaitamdabu.gov.lv. E-pasts saziņai un jautājumiem: skaitamdabu@daba.gov.lv.

 

Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Projekts Dabas skaitīšana
Infografika