Iepriekšējais
Nākamais

Videokonference par jaunākajiem likuma grozījumiem par darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka 2017. gada 18. maijā Saeima pieņēma un 2017. gada 31. maijā Valsts prezidents izsludināja grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” attiecībā uz darījumiem ar lauksaimniecības zemi, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Tādēļ Latvijas Pašvaldību savienība 2017. gada 14. jūnijā organizēja videokonferenci, kurā pašvaldību darbinieki tika iepazīstināti ar jaunākajiem likuma grozījumiem par darījumiem ar lauksaimniecības zemi.

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”