Iepriekšējais
Nākamais

Kuldīgā diskutē par attīstības izglītības un sabiedrības labklājības veicināšanu

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar Kuldīgas novada domi un biedrību „Zaļā brīvība” 2. martā Kuldīgā organizēja diskusiju „Attīstības izglītība sabiedrības attīstībai: kā finansēt un īstenot”. Diskusijas centrālā tēma bija izglītības un pedagogu tālākizglītības nozīme, lai ar kvalitatīvas izglītības un pētniecības palīdzību veicinātu ilgtspējīgas pārmaiņas, līdztekus sasniedzot arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un veicinātu mūsu sabiedrības labklājību.

Diskusiju atklāja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, informējot par īstenotajiem un plānotajiem izglītības infrastruktūras sakārtošanas projektiem Kuldīgā. Savukārt LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede iepazīstināja klātesošos ar pašvaldību iespējām iesaistīties attīstības izglītības aktivitātēs, piedaloties LPS īstenotajos projektos vai izmantojot Ārlietu ministrijas līdzfinansējuma iespējas.

Ar pieredzi globālās izglītības ieviešanā mācību programmā dalījās Kuldīgas Centra vidusskolas sociālo zinību skolotāja Antra Spuļģe. Kuldīgas Centra vidusskolai bija iespēja trīs gadus iesaistīties Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” īstenošanā. Spuļģe atklāja, ka globālā izglītība tiek īstenota mācību materiālu testēšanā, skolotāju apmācībās, semināros, vecāku sapulcēs, kā arī projektu dienas ietvaros. „Globālās izglītības tēma sniedz skolēniem būtiskas zināšanas un prasmes, tā ir daļa no mācību programmas un paver iespējas sadarbībai vietējā, nacionālā, globālā līmenī. Arī sabiedrība pamazām sāk iesaistīties, cenšoties mainīties, izvērtējot savu skatu uz pasaules notikumiem un savām iespējām tos ietekmēt,” atklāja Kuldīgas Centra vidusskolas pārstāve.

Diskusijas dalībniekiem tāpat bija iespēja uzklausīt „Vējpuses salu lauksaimnieku asociācijas” („Windward Islands Farmers Association”, Karību jūras salu valstis) koordinatori Kozelu Freizeri (Kozel Fraser), kura dalījās savā pieredzē par globālās attīstības metodēm, labajiem piemēriem un darbiem. „Darbojoties kopā kā vienota sabiedrība, mēs varēsim sasniegt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un izpildīt 150 uzdevumus”, uzsvēra Freizere, īpaši akcentējot godīgās tirdzniecības mērķa nozīmīgumu. Viņa mudināja aktualizēt šo tēmu un izglītot sabiedrību par gudrāku izvēļu veikšanu, nabadzības un bada pārtraukšanu, cīnīties par pārtikas drošību, vides ilgtspēju un ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Savukārt par pedagogu tālākizglītības iespējām, pašvaldību, interešu izglītības centru un biedrību iesaistīšanos izglītojamo kompetenču uzlabošanā diskusijas dalībniekus informēja Valsts izglītības satura centra (VISC) projektu vadītāja Liene Voroņenko. VISC pārstāve pastāstīja par plānotajām aktivitātēm divos projektos, proti, „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”, un drīzumā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem martā un aprīlī.

Diskusijas noslēgumā LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse aicināja pašvaldības iesaistīties LPS izsludinātajā attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektu konkursā, kā arī gatavot projektu pieteikumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai.

Diskusija notika Latvijas Pašvaldību savienības īstenotā un Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros.

Projekta asistente Zane Začeva

Diskusijas "Attīstības izglītība sabiedrības attīstībai: kā finansēt un īstenot" prezentācijas