Iepriekšējais
Nākamais

Pārrunā par Eiropas uzņēmumu piekļuvi riska kapitālam

Riska kapitāla pieejamība ir ļoti svarīga, lai finansētu jaunu un inovatīvu uzņēmumu uzsākšanu un izaugsmi, kuriem raksturīgs ļoti augsts izaugsmes potenciāls. Taču Eiropā ir šķēršļi attīstītam riska kapitāla tirgum, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu pieeja alternatīvam finansējumam, piemēram, riska kapitālam un biznesa eņģeļu investīcijām, ir maz attīstīta. Lielākā daļa finansējuma maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā pieejama aizdevumu veidā, un Eiropā piekļuve riska kapitālam ir salīdzinoši mazāka nekā Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Ar šādiem secinājumiem nākusi klajā Asociācija finanšu tirgiem Eiropā (AFME), kas 7. martā Briselē publiskoja kopīgi ar Eiropas Investīciju banku, vairākām tirdzniecības asociācijām un fondu biržām sagatavoto ziņojumu „Riska kapitāla trūkums Eiropas ātri augošiem uzņēmumiem”.

Ziņojuma publiskošanas pasākumā piedalījās Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, kurš atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību. Dombrovskis atklāja, ka „Eiropas līmeņa riska kapitāla Fondu fonda” (Pan-European VC Fund-of-Funds) ietvaros mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un inovācijām pieejami līdz pat 400 miljonu eiro, lai atbalstītu riska kapitāla fondus. „Eiropas līmeņa riska kapitāla Fondu fonds” ir EK Kapitāla tirgu savienības prioritārā darbības joma un papildina pārējās aktivitātes, kuru mērķis ir palielināt riska kapitālu Eiropā.

„Eiropā būtu vajadzīgas spēcīgākas biznesa eņģeļu aktivitātes un „privātā izvietojuma” attīstība. Tāpat arī mums būtu jāpabeidz digitālā vienotā tirgus izveide, lai samazinātu dalībvalstu problēmas piekļūt finanšu tirgiem, kas ir sadrumstaloti,” norādīja EK priekšsēdētāja vietnieks. Savukārt Eiropas Biznesa eņģeļu tīkla (EBAN) prezidente Kandasa Džonsone (Candace Johnson) aicināja meklēt risinājumus, lai Eiropā veicinātu „biznesa vienradžu” rašanos, t.i., jaunuzņēmumu, kuru vērtība ir vairāk kā 1 miljards ASV dolāru. „Mums nav iespēju viegli investēt lielus līdzekļus, jo mums nav plašs tirgus. Jaunuzņēmumu galvenā problēma ir tāda, ka tiem jāizveido daudzi uzņēmumi dažādās valstīs, kurās ir atšķirīgi likumi, un tas neveicina pārrobežu investīcijas. Risinājums varētu būt „biznesa eņģeļa pase”, kā arī dažādi e-risinājumi uzņēmumiem. Piemēram, Igaunijā brīnišķīgi strādā viņu ieviestā e-Uzturēšanās (e-Residency), piedāvājot ikvienam pasaules iedzīvotājam valdības izdotu starptautisku digitālo identitāti un iespēju administrēt savu uzņēmumu tiešsaistē, neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas,” norādīja Džonsone.

Ar ziņojumu „Riska kapitāla trūkums Eiropas ātri augošiem uzņēmumiem” varat iepazīties Asociācijas finanšu tirgiem Eiropā mājaslapā.