Iepriekšējais
Nākamais

Vai Eiropas Savienībā iezvanījies trauksmes zvans?

11.–12. maija Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā Eiropas Komisijas viceprezidents darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens debatēs par Eiropas Savienības nākotni aicināja RK locekļus aktīvi iesaistīties saiknes veidošanā starp iedzīvotāju gaidām un iespējām, ko Eiropa spēj sniegt.

“Es gaidu Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību idejas un prioritātes Eiropas Savienības turpmākai attīstībai. Tās veidos nopietnu mūsu kopīgās atbildes daļu,” uzsvēra Katainens.

Vairākas idejas tika izteiktas arī plenārsesijā notikušajā Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas sēdē. Tajā Latvijas delegācijas RK loceklis Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais norādīja, ka politiķiem jāmēģina strādāt tā, lai lēmumu pieņemšana būtu atbildīga un institūciju pastāvēšana nebūtu pašmērķis. “Iedzīvotāju viedoklis jāņem vērā, lai Eiropas Savienība būtu visu dalībvalstu iedzīvotājus kā Eiropas Savienības pilsoņus vienojošs mērķis un līdzeklis. Visi pieci piedāvātie scenāriji Eiropas nākotnei līdz 2025. gadam vērsti uz Eiropas Savienības stiprināšanu, taču to īstenošanai būtiski konsultēties ar iedzīvotājiem, lai šis viedoklis kļūtu par vairākuma viedokli. Tāpat visos scenārijos būtu jārisina arī tādi jautājumi kā, piemēram, Brexit, prezidenta vēlēšanas Francijā, nacionālisma un populisma izpausmes daudzviet Eiropā, kā arī Krievijas ietekme,” savu vērtējumu par Eiropas nākotni pauda Turlais.

Reģionu komitejas 123. plenārsesijā Latvijas delegāciju Reģionu komitejā pārstāvēja delegācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais un Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. Ar plenārsesijas dokumentiem var iepazīties Reģionu komitejas mājaslapā.

 

Agita Kaupuža,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja