Iepriekšējais
Nākamais

Reģionu komitejā dalās viedokļi par atjaunojamiem energoresursiem degvielā

12. – 13. jūlija Eiropas Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā apstiprināja trīs atzinumus par pagājušā gada nogalē Eiropas Komisijas publicēto enerģijas pasākumu kopumu „Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”, kura mērķis ir gādāt par Eiropas Savienības konkurētspēju, pārejot uz tīru enerģiju. Eiropas Savienība apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas vismaz par 40 %, liekot uzsvaru uz energoefektivitāti, esot pasaules līderei atjaunojamo energoresursu jomā un pienācīgi rūpējoties par patērētājiem.

Viens no trim pieņemtajiem atzinumiem bija Lietuvas delegācijas pārstāves, Šauļu pilsētas domes deputātes Daivas Matonienes (Daiva Matonienė) sagatavotais atzinums „Atjaunojamo energoresursu enerģija un elektroenerģijas iekšējais tirgus”. Latvijas delegācija sadarbībā ar Lietuvas delegāciju atzinumam bija iesniegusi virkni grozījumu, saņemot arī Matoņienes atbalstu. Viens no būtiskākajiem abu delegāciju iesniegtajiem grozījumiem bija priekšlikums atteikties no ambiciozā RK piedāvājuma noteikt atjaunojamo energoresursu 14% mērķa attiecībā uz biodegvielu sasniegšanu līdz 2020. gadam. Tā vietā delegācijas rosināja Eiropas Komisiju vairāk pūļu veltīt pētniecībai saistībā ar otrās paaudzes biodegvielu izstrādi, jo tās var palielināt mūsu energoapgādi, neradot kaitējumu videi vai neatņemot zemi pārtikas ražošanai. „Es kā ekonomiste uzskatu, ka Eiropas Savienībai nevajag uzturēt stingrus mērķus, bet jāņem vērā arī katras valsts situācija. Aizvien vairāk datu liecina, ka biodegvielas ir saistītas ar mežu izciršanu, pārtikas cenu pieaugumu un var nebūt tik labvēlīgas videi kā tradicionālās degvielas. Lielāks uzsvars būtu jāliek uz otrās paaudzes biodegvielām,” tikšanās laikā Latvijas delegācijas viedokli atbalstīja Matoniene.

Latvijas pašvaldībās arī Eiropas Komisijas piedāvātais atjaunojamo energoresursu 10% mērķis līdz 2020. gadam tiek vērtēts negatīvi. Šī mērķa sasniegšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs lielākoties tiek izmantotas biodegvielas, kā arī no atjaunojamiem energoresursiem saražota elektroenerģija. 4. jūlijā notikušajās Latvijas Pašvaldību savienības un Ekonomikas ministrijas sarunās pašvaldību pārstāvji norādīja, ka, lai sasniegtu Eiropas Savienības prasības – 10% atjaunojamo energoresursu transporta degvielai, - degvielas izmaksas Latvijā var pieaugt par 2-3 centiem litrā, kas nozīmētu 20 - 30 milj. EUR gadā. Diemžēl lielākā daļa klātesošo RK locekļu balsojumā Latvijas un Lietuvas delegāciju grozījumu noraidīja, saglabājot RK rosinājumu Eiropas Komisijai iekļaut 14% mērķi attiecībā uz biodegvielu.

Ar RK plenārsesijā pieņemto atzinumu „Atjaunojamo energoresursu enerģija un elektroenerģijas iekšējais tirgus” var iepazīties Reģionu komitejas mājas lapā.

RK 124. plenārsesijā Latvijas delegāciju RK pārstāvēja delegācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Mālpils novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes deputāts Leonīds Salcevičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.