Iepriekšējais
Nākamais

Pieredzes apmaiņā uz Zviedriju par patvēruma meklētāju un bēgļu jautājumiem

Lai iepazītos ar labākajiem risinājumiem patvēruma meklētāju izmitināšanā un bēgļu integrēšanā, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, Rīgas Domes deputāts Sandris Bergmanis, LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un padomnieki Aino Salmiņš un Elita Kresse 11.-15.septembrī devās uz Zviedriju mācību braucienā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” ietvaros, ko līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padome.

Zviedrijas Pašvaldību asociācijā (SALAR) notika tikšanās ar Darba tirgus nodaļas vadītāju Leifu Klingensjö un ekspertēm Lottu Dahlerus un Miu Hemmestadu, kuri iepazīstināja ar patvēruma meklētāju uzņemšanas sistēmas ieviešanu Zviedrijā. Gunnars Anderzons un Inta Edgarssone iepazīstināja ar iniciatīvu “School to Work”, kuras mērķis ir  līdz 2020. gadam Baltijas jūras reģionā samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas īpatsvaru līdz mazāk nekā 10 procentiem. Priekšlaicīga skolas pamešana ir ne tikai sociāls, bet arī ekonomisks izaicinājums, tādēļ jārod atbildes uz vairākiem jautājumiem: kādas ir labākās metodes skolas priekšlaicīgas pamešanas samazināšanai; kā sekmēt NEET jauniešu integrāciju; kādas metodes ir piemērojamas dažādās situācijās. Īpaši uzsvars tiek likts uz iniciatīvām, kas nodrošina visaptverošus pasākumus, lai atvieglotu skolu pāreju uz darbu un palielinātu jauniešu nodarbinātības iespējas.

Zviedrijas Migrācijas aģentūra prezentēja patvēruma meklētāju uzņemšanas sistēmu un lēmumu pieņemšanas procesu, savukārt Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā uzzinājām, kā patvēruma meklētāji tiek nodrošināti ar mājokli laikā, kamēr viņu lietas tiek izskatītas un pieņemts lēmums patvēruma lietā.

Elita Kresse,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos