Iepriekšējais
Nākamais

Uzsver sadarbības lomu Austrumu partnerības valstu pašvaldību attīstībā

Latvijas delegācijas vadītājs Eiropas Reģionu komitejā, Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) Biroja loceklis Andris Jaunsleinis 12. septembrī Briselē (Beļģija) notikušajā CORLEAP Ikgadējā sanāksmē ierosināja ietvert CORLEAP 2018. – 2020. gada Rīcības plānā tēmu par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu pašvaldību sadarbību kā ekonomikas attīstību veicinošu aspektu.

„Šī tēma sasaucas ar divām no četrām Austrumu partnerības prioritārajām jomām, proti, prioritāti par institūciju un labas pārvaldības stiprināšanu, kā arī mobilitātes un iedzīvotāju sadarbības veicināšanu,” sanāksmē norādīja Jaunsleinis. Viņš vienlaikus arī izteica interesi sagatavot atzinumu par divpusējās sadarbības lomu starp Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu pašvaldībām to ekonomikas attīstības veicināšanai.

CORLEAP sanāksmē tāpat tika pieņemti Ieteikumi valstu vadītājiem, kuri 24. novembrī Briselē pulcēsies 5. Austrumu partnerības samitā. Ieteikumos rosināts veicināt pašvaldību lomu sarunās ar valdību par projektiem un lēmumiem, kas tieši skar Austrumu partnerības valstu vietējo un reģionālo pašvaldību intereses. Tāpat arī Austrumu partnerības valstu valdības aicinātas vairāk finansiāli atbalstīt pašvaldības, kuras vēlas veidot vietējās atjaunojamās enerģijas stratēģijas.