Iepriekšējais
Nākamais

RK Latvijas delegācijas loceklis gatavos atzinumu par Eiropas Aizsardzības fondu

19. septembra Eiropas Reģionu komitejas Ekonomikas politikas komisijas sanāksmē Latvijas delegācijas locekli, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētāju Daini Turlo apstiprināja par ziņotāju atzinumam par tematu „Priekšlikums par Eiropas Aizsardzības fondu”.

Savā atzinumā Turlais izvērtēs priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju, kā arī Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas Aizsardzības fonda izveide”.

Par Eiropas Aizsardzības fonda, kam būs jāpalīdz dalībvalstīm efektīvāk izmantot iegūtos nodokļus un mazināt izdevumu dublēšanos, izveidi Eiropas Komisija paziņoja šā gada jūnijā. Fonda mērķis ir koordinēt, papildināt un vairot valstu ieguldījumus aizsardzības vajadzību izpētē, prototipu izstrādē un aizsardzības iekārtu un tehnoloģiju iegādē.

Arī šā gada 13. septembra Runā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers norādīja uz vēlmi veltīt lielākus pūliņus aizsardzības jautājumiem. „Tuvākajā laikā ir iecerēts Eiropas Aizsardzības fonds. Tāpat kā pastāvīga strukturētā sadarbība aizsardzības jomā. Līdz 2025. gadam mums ir nepieciešama pilnvērtīga Eiropas aizsardzības savienība. Mums tā ir vajadzīga. Arī NATO to vēlas,” atklāja Junkers.

Latvijas delegācijas locekļa Daiņa Turlā sagatavoto atzinumu plānots apstiprināt Ekonomikas politikas komisijas 2018. gada 23. janvāra sanāksmē un pieņemt 21. – 22. marta plenārsesijā.