Iepriekšējais
Nākamais

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis piedalās Igaunijas pašvaldību dienās

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis un ģenerālsekretāre Mudīte Priede 26. septembrī piedalījās Igaunijas pašvaldību dienās, kuras tika veltītas Igaunijas pašvaldību sistēmas un pašvaldību savienību atjaunošanas un attīstības atskatam 1989-2017.

Pasākumā piedalījās Igaunijas parlamenta spīķeris E.Nestor, premjerministrs J.Ratas, bijušais prezidents A.Ruutel, ministri, parlamenta deputāti, pašvaldību vadītāji un viesi.

Pasākuma ietvaros notika konference, kuras laikā tika veikta pašvaldību attīstības analīze un diskutēts par pašvaldību izaicinājumiem, jo 15. oktobrī notiks pašvaldību vēlēšanas jaunās administratīvās teritorijās.

Pašreiz Igaunijā ir 213 pašvaldības. Pēc reformas būs 79 (t.sk. 15 pilsētas un 64 “novadi”), kā arī ar 2018. gada 1. janvāri tiks likvidēts rajonu līmenis (valsts) un pašvaldības pārņems vairākas funkcijas. Lai veiksmīgi realizētu reformu pašvaldībām turpmākos četrus gadus tiks palielināts finansējums (185 milj. eiro apmērā), palielinot iedzīvotāja ienākuma nodokļa procentuālo daļu pašvaldību budžetos un valsts dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Papildus tiks novirzīts finansējums tām pašvaldībām, kuras apvienojas brīvprātīgi - 28 milj. eiro apmērā.

Atbildīgais ministrs J.Aab aicināja valdību un parlamentu izvērtēt iespēju pašvaldībām novirzīt papildus funkcijas, paredzot finansējumu (palielinot iedzīvotāju ienākumu nodokli - ar laiku sasniedzot 100%).

Ar 2018. gada 27. februāri Igaunijā būs viena pašvaldību asociācija, apvienojoties pilsētu un lauku pašvaldību asociācijām.

LPS priekšsēdis saņēma atzinīgus vārdus un pateicību par veiksmīgo par Latvijas un Igaunijas pašvaldību un asociāciju sadarbību un abpusējo atbalstu Eiropas savienības un starptautiskajās institūcijās.

Atklājot pasākuma svinīgo daļu G. Kaminskis uzsvēra: “Kopā esam bijuši gan grūtās, gan laimīgās dienās. 1940. gada 16. jūlijā Tallinā tikās Baltijas valstu pašvaldību asociāciju pārstāvji, bet nākamajā dienā sākās mūsu valstu okupācija. Līdzko izdevās atjaunot neatkarību, atsākās mūsu pašvaldību sadarbība, atjaunojot pašvaldību asociācijas. Arī šodien mums ir daudz līdzīgu izaicinājumu, īpaši pašvaldību finanšu autonomijas nostiprināšanā un e-pārvaldes pilnveidošanā. Mums kopā ir ejams ceļš. Lai tas ir veiksmīgs! Par stiprām pašvaldībām Igaunijā un Latvijā!”

 

 

Mudīte Priede,

LPS ģenerālsekretāre