Iepriekšējais
Nākamais

Projekta "Mazie tirgi Eiropas Savienības ekonomikas sirdī" aktivitāte Itālijā

11.-16. oktobrī Itālijā, Akvaviva della Fonti notika Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Small Markets at the Heart of EU Economy” (“Mazie tirgi Eiropas Savienības ekonomikas sirdī”) aktivitāte. Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” mērķis ir dot iespēju satikties politiķiem, lēmumu pieņēmējiem, iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un nozaru speciālistiem, veidot kopīgus projektus un īstenot tos.

Projekta vadošais partneris ir Melliehas pašvaldība Maltā, un projekta partneri ir Latvijas Pašvaldību savienība, Kudžir  pašvaldība Rumānijā, Suvalki pašvaldība Polijā, Kasalborgone un Akvaviva della Fonti pašvaldības Itālijā, kā arī Amatas, Vecpiebalgas un Pārgaujas novadu pašvaldības.

Itālijā risinājās ceturtais projekta pasākums, kurā satikās lēmumu pieņēmēji, uzņēmēji, vietējie iedzīvotāji, jaunieši un kultūras jomas pārstāvji un kopīgi diskutēja par to, kā mazajiem vietēja mēroga tirgiem kļūt par stipriem spēlētājiem Eiropas Savienības lielajā tirgū. Latvijas Pašvaldību savienību pārstāvēja LPS valdes loceklis,  Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Rasa un LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse.

Elita Kresse,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos