Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas delegācija piedalās Eiropas Padomes Kongresa 33. plenārsēdē

No 18. līdz 20.oktobrim Strasbūrā notika kārtējā Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa plenārsēde (Kongress), kurā Latvijas delegāciju pēdējo reizi šādā sastāvā pārstāvēja Ventspils novada domes deputāts un bijušais LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, bijusī Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Trīs dienu plenārsēdes darba kārtībā tika skatīts plašs spektrs jautājumu: samazinājums Kongresa budžetā 2017. un 2018.gadā un tā sekas Kongresa aktivitāšu ieviešanā, aktuālais bēgļu (īpaši bērnu) uzņemšanā, nākotne Eiropas laukos, situācija Katalonijā. Tāpat tika skatīti un apstiprināti vairāki ziņojumi ar rekomendācijām par vietējo un reģionālo demokrātiju tādās EP dalībvalstīs kā Serbija, Itālija, Šveice. Nu jau tradicionāli plenārsēdē piedalījās arī jaunieši, kuri aktīvi iesaistījās plenārsēdes darbā un izteica savu skatījumu minētajos jautājumos, kā arī prezentēja 2017.gadā ieviestos projektus, kurus līdzfinansējis Kongress.

Strasbūras vizītes laikā Latvijas delegācija tikās ar vēstnieku Ivaru Punduru Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības telpās, lai dalītos ar aktuālajiem dienaskārtības jautājumiem Eiropas Padomē un Kongresā.

Kristīne Kūlīte,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos