Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas pašvaldību piemēri Austrumu partnerības konferencē Erevānā

24. oktobrī Erevānā (Armēnija) Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs, Austrumu partnerības reģionālo un vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) Biroja loceklis Andris Jaunsleinis un Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis piedalījās konferencē „Inovācijas un reģionālā attīstība: ierosme izaugsmei Austrumu partnerības valstīs”.

Reģionu komitejas un Armēnijas Republikas Teritoriālās administrācijas un attīstības ministrijas organizētās konferences mērķis bija veicināt dalīšanos labās prakses piemēros par valsts pārvaldes reformu un ekonomiskās attīstības jautājumiem, tostarp teritoriālo sadarbību. 4. oktobrī Tallinā notikušās e-Partnerības konferences un Eiropas Savienības e-pārvaldes ministru konferences kontekstā Andris Jaunsleinis konferencē Erevānā iepazīstināja auditoriju ar skatījumu par e-pārvaldības lomu pašvaldību attīstībā. Savukārt Māris Pūķis savā uzrunā akcentēja pašvaldību lomu ekonomiskās attīstības veicināšanā.

Lai veicinātu sadarbību un stiprinātu vietējās un reģionālās pašvaldības Austrumu partnerības valstīs, Reģionu komitejā 2011. gadā izveidoja CORLEAP, tajā apvienojot 36 vietējo un reģionālo pašvaldību politiķus no Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīm.