Iepriekšējais
Nākamais

Rēzeknes novads Strasbūrā prezentē iesaisti starptautiskajos projektos

Strasbūrā (Francijā) no 22.-24. novembrim notika projekta "Vietējās pašvaldības - attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas" (LADDER projekts) noslēguma konference, lai dalītos pieredzē par veiksmēm, izaicinājumiem un atziņām, kas gūtas, īstenojot LADDER projektu.

Rēzeknes novada pašvaldības iesaisti starptautisku projektu īstenošanā un paveikto ANO 2015. gada nogalē apstiprināto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā prezentēja Inta Rimšāne, Rēzeknes novada domes ārējo sakaru organizatore. "Veiksmīga ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana ir iespējama, kopīgi sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm - valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, skolām un augstskolām. Šāda partnerība ļauj iesaistīt globālās izglītības aktivitātēs dažādus interesentus un paplašina sabiedrības izpratni," uzsvēra Inta Rimšāne.

Attēlā: Inta Rimšāne (centrā)

Elita Kresse,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos