Iepriekšējais
Nākamais

Jaunākā LPS Infolapa

Šajā Infolapā Nr. 35

  • Atskats uz Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa monitoringa vizīti Latvijā, vērtējot demokrātiju sešās mūsu valsts pašvaldībās, un tikšanos Latvijas Pašvaldību savienībā;
  • telefonintervija ar vienu no EP delegācijas apmeklētās pašvaldības vadītāju – Neretas novada domes priekšsēdētāju Arvīdu Kviesi;
  • informācija par LPS pārstāvju vizīti Zviedrijā, lai gūtu pieredzi migrācijas jautājumos un bēgļu izmitināšanā; Latvijas delegācijas vadītāja Eiropas Reģionu komitejā Andra Jaunsleiņa dalību ES un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferencē Briselē; LPS priekšsēža Ginta Kaminska tikšanos ar Sēlijas pašvaldību apvienības un Pierīgas apvienības pārstāvjiem, un videokonferenci jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem, ko vadīja KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas galvenais speciālists Valentīns Platkovs (videoieraksts pieejams LPS mājaslapā);
  • informācija par LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Veselības un sociālo jautājumu tīkla izbraukuma sēdi Rēzeknē, kur pārrunātas lielākās problēmas un apskatīti labās pieredzes piemēri;
  • aicinājums pašvaldību deputātiem un darbiniekiem skatīties tiešraidē LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdi 19. septembrī un Tehnisko problēmu komitejas sēdi 20. septembrī vai pēc tam videoierakstā sev vēlamā laikā;
  • LPS sanāksmju, videokonferenču, pasākumu un citu notikumu kalendārs, tāpat plaša informācija un ziņas no pašvaldībām.

Jaunākā Infolapa pieejama LPS interneta vietnē šeit.

 

Visas LPS iepriekš izdotās Infolapas pieejamas šeit.

 

Latvijas Pašvaldību savienības jaunākā informācija pieejama arī:

Jauku nedēļu jums vēl Latvijas Pašvaldību savienības kolektīvs!