Iepriekšējais
Nākamais

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

16. janvārī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēde, kurā plaši tika diskutēts par Kultūras centriem Latvijā, akcentējot tapušo normatīvā regulējuma projektu. Tāpat tika diskutēts arī par Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu un apspriestas aktualitātes profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā.

Tiem, kuri nebija sēdē klātienē vai nepaspēja to noskatīties tiešraidē, aicinām apmeklēt LPS videoarhīvu, kurā pieejams videoieraksts arī no šīs sēdes.

Videoieraksts no LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdes pieejams sadaļā Videoarhīvs šeit.

 

---------------------------------------------------

Darba kārtība:

1. Kultūras centri – nozīmīga infrastruktūra kultūras pieejamībai reģionos. Normatīvais regulējums (informēs P/A “Kuldīgas kultūras centrs” direktore, Latvijas Kultūras darbinieku biedrības valdes locekle Inta Burnevica, Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs, Latvijas Kultūras darbinieku biedrības valdes loceklis Mintauts Buškevics un Mazsalacas kultūras centra direktore, Latvijas Kultūras darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Jurka).

2. Latvijas nemateriālais kultūras mantojums – reģionālās kultūras potenciāls. Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts (informēs Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte).

3. Aktualitātes profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā un kvalitātes vērtēšanā (informēs Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs Andis Groza).

4. Dažādi.

 

Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

Pašvaldību dibinātie kultūras centri-nozīmīga infrastruktūra kultūras procesa ilgtspējai un cilvēkkapitāla attīstībai
LKDB darbība
Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts
Aktualitātes profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā un kvalitātes vērtēšanā