Iepriekšējais
Nākamais

Ministru kabineta komiteja uzdod vienoties par veicamajiem darbiem jūras un liedaga reģistrēšanai un aktualizē

Latvijas Pašvaldību savienība aicina valdību ilgāk nevilcināties un jau līdz 2018. gada 1. septembrim izstrādāt kārtību, kādā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs) tiks aktualizētas valstij piederošā jūras liedaga robežas gadījumos, kad jūras augstākās bangas ir noskalojušas krasta līniju. Šāda prasība ietverta LPS atzinumā par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi””.

Saeima, pieņemot Zemes pārvaldības likumu, uzdeva valdībai šādus noteikumus izdot līdz 2016. gada 31. decembrim, bet tas joprojām nav izdarīts.

Jūra dažādu faktoru ietekmē ir noskalojusi un turpinās noskalot krastus, tieši tāpēc Civillikuma 1104. pants kopš tā pieņemšanas pirmskara Latvijā nosaka: “Jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.” Civillikuma “tēvi” normu izstrādājuši, lai nepieļautu ne liedaga, ne pašas jūras nonākšanu privātā īpašumā. Savukārt Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta līdzšinējā rīcība jautājuma risināšanā rada bažas par vēlmi ignorēt likumu, jo Kadastra kartē vairāku privātu īpašumu robežās atrodas ne tikai liedags, bet pat jūra.

Ņemot vērā, ka piekrastes erozijas procesi turpināsies, ir svarīgi regulāri aktualizēt valsts īpašumā esošo teritoriju, nepieļaujot ne teritoriālo jūras ūdeņu, ne daļas liedaga “nonākšanu” atsevišķu privātu personu īpašumā, kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam apdraud brīvu piekļuvi jūrai. Gadījumā, ja tiks pieļauta iespējamība teritoriālos jūras ūdeņus “interpretēt” kā privātīpašumu, tad šobrīd uzmanības lokā esošā problēma ar “kuģi – māju” salīdzinājumā ar šādas rīcības sekām šķitīs pavisam maznozīmīga.

LPS aicina valdību ievērot Civillikumu, izpildīt Zemes pārvaldības likumā Ministru kabinetam noteikto uzdevumu un nepieļaut iespējamību, ka liedags vai pat jūras ūdeņi vairs nav valsts īpašumā tikai tāpēc, ka valsts nav noteikusi kārtību, kādā Kadastra kartē tiek aktualizēts valsts īpašumā esošais liedags.

LPS uzskata, ka Civillikuma autori bijuši ļoti tālredzīgi, nosakot, ka visa jūras piekraste līdz tai vietai, kuru sasniedz vai nākotnē sasniegs jūras augstākās bangas, ir visu Latvijas iedzīvotāju, nevis atsevišķu indivīdu īpašums.

12. februārī Ministru kabineta komitejas sēdē Ministru prezidents, uzklausot Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumu, uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vienoties ar LPS par veicamajiem darbiem un to izpildes termiņu, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un aktualizētu informāciju par jūras piekrastes joslu. Atzīstami, ka LPS aicinājums nepieļaut nelikumīgu jūras un liedaga nonākšanu privātā īpašumā ir sadzirdēts!

Sanita Šķiltere,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos