Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LADDER projekta aktivitāte Amatas novadā

Iespēju pašvaldībām attīstīt prasmes rīkoties lokāli un vienlaikus domāt globāli ("glocalization"), sasaistot globālos izaicinājumus ar vietējo pašvaldību ikdienas dzīvi, dod projekts “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb "LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness”. Šo projektu Latvijas Pašvaldību savienība īsteno ar Eiropas Komisijas un Latvijas valsts budžeta programmas “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzfinansējumu un ar Ārlietu ministrijas atbalstu. 10.februārī Amatas novada pašvaldībā notika fokusgrupas diskusija par ilgtspējīgu attīstību. Pašvaldībā notika tikšanās ar domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti, izpilddirektoru Māri Timermani, Amatas novada pašvaldības nodaļas “Āraišu arheoloģiskais parks” vadītāju Jolantu Sausiņu, Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Evu Staltmani un ārējo sakaru koordinatori Ritu Mercu.

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte un LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede

Amatas novada pašvaldība ar Āraišu arheoloģiskā parku ir viena no ERAF „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu konkursa pretendentiem, gatavojot vairākām Vidzemes pašvaldībām kopīgu projektu „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”. Projekta ietvaros Amatas novada paredz līdz 2018.gada nogalei uzbūvēt jaunu daudzfunkcionālu apmeklētāju centru un papildināt ezerpili ar jaunām eksperimentālām rekonstrukcijām pēc arheologa Jāņa Apala skicēm, tādējādi bagātinot apmeklētājiem piedāvājuma klāstu. Sākot ar 1.februāri, Amatas novada pašvaldība rūpējas par Āraišu arheoloģiskā parka teritoriju. Šim nolūkam kopš janvāra ir izveidota atsevišķa pašvaldības nodaļa „Āraišu arheoloģiskais parks”, un to vada Jolanta Sausiņa (attēlā).

 

Turpinot iepriekšējo apsaimniekotāju – Āraišu ezerpils atklājēja arheologa Jāņa Apala iesāktās ieceres un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja realizēto muzeoloģisko kultūrpolitiku, Amatas novada pašvaldība plāno saglabāt arheoloģiskā parka vietas identitāti kā vēsturiski nozīmīgu kultūrainavu ar iespēju iepazīt senvēstures notikumus caur ekspozīcijām, pasākumiem un izglītojošām programmām. Vēl pirms aktīvās tūrisma sezonas uzsākšanas ieplānoti dažādi saimnieciski darbi. Pašvaldība plāno atjaunot laipas uz ezerpili un Meitu salu, atbrīvot viduslaiku pilsdrupu iekšpagalmu no arheoloģiskajos izrakumos pārmeklēto zemju kaudzēm, uzstādīt kvalitatīvas tualetes un labiekārtot citu arheoloģiskā parka teritoriju. Amatas novada pašvaldība parka teritoriju apmeklētājiem plāno atvērt sākot ar aprīļi, nodrošinot gan gida pakalpojumus, gan dažādas interaktīvas programmas un kultūras pasākumus.

Amatas pamatskolā mūs visus sirsnīgi sagaidīja tās direktors Indars Upīts. Ar direktora un skolotājas Aijas Pundures laipnu atļauju tikāmies ar 9.klases skolēniem un pārrunājām līdzdalības veidus savā pašvaldībā, valstī un pasaulē, prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli.

Projekta vadītāja Elita Kresse aicināja pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas iesniegt savus projekta pieteikumus grantu konkursā LADDER projekta ietvaros. Grantu shēmas mērķis ir atbalstīt projektus attīstības izglītības jomā, kuru mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par attīstības izglītības jautājumiem un veicināt vietējo pašvaldību attīstību. Attīstības jeb globālā izglītība ietver iedzīvotāju  informēšanu, veicina to iesaistīšanos pasākumos vietējā līmenī un to attieksmes maiņu attiecībā uz globālajām problēmām un attīstības jautājumos.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Elita Kresse