Izvēlne
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Novadu diena

Norises datums: 31. marts

Norises laiks: plkst. 10.00

Norises vieta: Bauskas novada Īslīces kultūras nams (“Rītausmas”, Īslīces pagasts, Bauskas novads)

 

31. martā visas dienas garumā Bauskas novadā Īslīces kultūras namā notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Novadu diena, kurā pašvaldību vadītāji un speciālisti plaši diskutēs par sociālo dienestu kapacitāti un starpinstitucionālo sadarbību.

“Bauska ir pati piemērotākā vieta šāda veida sanāksmēm, jo mēs atrodamies Latvijas centrā un neesam lielpilsēta ar satiksmes sastrēgumiem un citām nebūšanām. Kā vēsta tūrisma sauklis: Bauska – novads, kur satiekas! Satiekas upes, ceļi un cilvēki, šoreiz uzsvars tieši uz dažādu pašvaldību cilvēkiem no visas Latvijas. Izvēlētās tēmas pašlaik ir sabiedrības uzmanības centrā, visvairāk jau gaidāmā nodokļu reforma, arī sociālo dienestu darbības pilnveidošana rūp lielai daļai mūsu iedzīvotāju,” uzskata Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks.

Novadu dienas ietvaros paneļdiskusijās tiks analizēta esošā situācija, balstoties uz pieredzi un statistiku. Pieredzē dalīsies arī dažādu pašvaldību sociālo dienestu, pašvaldību aģentūru un citu institūciju pārstāvji. Tāpat tiks runāts par identificēto problēmu iespējamajiem risinājumiem situācijas uzlabošanai.

“Cilvēka personībai ir daudz šķautnes, ir arī destruktīvā šķautne. Tas atspoguļojas ģimenes modelī, bērnu audzināšanā, uzvedībā, dzīves ceļa izvēlē.  Sarežģītie bērni un ģimenes, sarežģītās situācijas ir daudzu iestāžu (bērnudārza, skolas, sociālā dienesta, policijas u.c.) redzeslokā, katra iesaistītā puse strādā savas kompetences un resursu ietvaros. Bet pienāk brīdis, kad ir vajadzīgi papildus resursi, lai rastu risinājumu, kā viens no tiem - sadarbība. Sadarbība, kad iesaistītajiem profesionāļiem ir kopīga nostāja un valoda, vienošanās par sasniedzamiem mērķiem un atbildība šo mērķu sasniegšanā.

Pašvaldību sociālajiem dienestiem ir būtiska loma sabiedrības sociālo problēmu, sarežģīto situāciju risināšanā, starpinstitucionālajā sadarbībā. Tādēļ šīs Novadu dienas tēma ir - sociālo dienestu kapacitāte, domājot par sociālā darba kvalitāti, nacionālā un vietējā līmeņa politiķu izpratni, un starpinstitucionālās sadarbības izaicinājumi no sociālo dienestu skatpunkta,” skaidro LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Reģistrācija dalībai Novadu dienā noslēgusies!

Šī būs jau septītā LPS Novadu diena.

 

Dienaskārtība:

1. Plkst.9.00-10.00 Dalībnieku reģistrācija

2. Plkst.10.00-10.20 Novadu dienas atklāšana

3. Plkst. 10:20-11.15  1.paneļdiskusija “Sociālo dienestu kapacitāte un starpinstitucionālā sadarbība”

  • Aptaujas sociālo dienestu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimeni un bērniem par sociālo dienestu kapacitāti un starpinstitucionālo sadarbību rezultāti

(Ziņo: LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte)

  • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā Saldus novadā

(Ziņo: Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane)

  • SOS ģimeņu atbalsta centra pakalpojumi ģimenēm ar bērniem Bauskas novadā

(Ziņo: Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja Irēna Kalniņa)

4. Plkst. 11.15-11.30 starpbrīdis

5. Plkst.11.30-13.00 1. paneļdiskusijas turpinājums “Sociālo dienestu kapacitāte un starpinstitucionālā sadarbība – identificētās problēmas un risinājumi”

Aicināti piedalīties pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts policijas, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Bāriņtiesu asociācijas, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Novadu apvienības valdes priekšsēdētājs, Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Diskusiju vada Ilze Rudzīte

6. Secinājumi un piedāvātie risinājumi

(Ziņo: LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus)

7. Plkst.13.00-13.45 Kafijas pauze

8. Plkst.13.45-14.45  2. paneļdiskusija “Reformas”

  • Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.-2020. gadam:
  • Labklājības ministrijas iniciatīvas;

 (Ziņo: Labklājības ministrijas pārstāvis)

  • Pašvaldību viedokļa apkopojums;

 (Ziņo: LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte);

  • Par plānotajām izmaiņām nodokļu politikā

(Ziņo: LPS padomniece Lāsma Ūbele)

 

 

 

Plašāka informācija

Ilze Rudzīte,

Latvijas Pašvaldību savienības

Padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Tālrunis: +371 29227966

e-pasts: ilze.rudzite@lps.lv

 

Informāciju sagatavojusi

Jana Bunkus,

Latvijas Pašvaldību savienības

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: +371 29170955

e-pasts: jana.bunkus@lps.lv

www.lps.lv