Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēdē galvenais jautājums - LPS 28. kongress

4. jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēde, kurā centrālais jautājums bija LPS 28. kongress, kas šogad notiks 18. augustā Alūksnē.

Kā sēdes pirmais jautājums tika apskatīts minētā notikuma provizoriskā programma, ar kuru īsumā iepazīstināja LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis. LPS priekšsēdis uzsvēra, ka tūlīt pēc kongresa notiks arī domes sēde, kurā ievēlēs jauno valdi. Tādēļ arī pašvaldībām ir lūgums līdz 12. jūlijam deleģēt pārstāvjus LPS komitejās un apakškomitejās, lai līdz kongresam var sasaukt komiteju sēdes un ievēlēt komiteju priekšsēdētājus, kurus LPS dome apstiprinās par valdes locekļiem.

Tāpat A.Jaunsleinis informēja, ka septembrī notiks Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa monitoringa vizīte Latvijā. Vizītes laikā tiks sniegts atzinums par to, kā Latvijā tiek ievērota Eiropas vietējo pašvaldību harta. Līdz ar to LPS priekšsēdis sēdē ierosināja LPS kongresā pieņemt dokumentu par pašvaldību viedokli šajā jautājumā.

Aktualitāti nav zaudējis arī jautājums par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, tāpēc arī par šo jautājumu tiks sagatavots rezolūcijas projekts.

Klātesošie izteica viedokli, ka rezolūcija nepieciešama arī par nodokļu reformu un ar to saistītiem citiem jautājumiem, līdz ar to valde ierosināja sagatavot rezolūcijas projektu, kurā pausta stingra LPS nostāja šajā jautājumā, uzsverot, ka pašvaldībām tiek saglabāta nodokļu patstāvība.

A.Jaunsleinis sēdes dalībniekus informēja par to, ka pēdējā laikā masu medijos tiek pausts viedoklis, ka Latvijas pašvaldības ir pārfinansētas, salīdzinot ar citu Eiropas valstu pašvaldībām, taču šī informācija ir aplama, jo tiek izmantota nekorekta salīdzināšanas metode (tiek salīdzinātas dažādu līmeņu pašvaldības), tāpēc arī par šo jautājumu tiks sagatavots rezolūcijas projekts.

Tāpat tiks sagatavota arī rezolūcija par izglītības jautājumiem.  

Valdes sēdes otrajā pusē A.Jaunsleinis klātesošajiem pavēstīja aktuālāko, kas noticis statūtu darba grupas sēdēs un tikšanās. LPS priekšsēdis norādīja, ka LPS statūtos plānots iestrādāt jaunu normu, kas līdz šim nav bijusi, kas Latvijas Pašvaldību savienībai dod tiesības pārstāvēt pašvaldību intereses tiesā. Valde atbalstīja šādu ierosinājumu.

 

Darba kārtība:

1. Par LPS 28. kongresa programmu;

Ziņo: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis

2. Par LPS 28. kongresa ieņēmumu – izdevumu tāmi;

Ziņo: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis

3. Par LPS 28. kongresa dokumentu projektiem;

Ziņo: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis

4. Informācija par LPS statūtu darba grupā paveikto;

Ziņo: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis

5. Dažāda informācija.