Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS un VARAM ikgadējās sarunas

Norises datums: 19. jūnijs

Norises laiks: plkst. 9

Norises vieta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Rīga, Peldu iela 25, 409. kabinets) 

Sarunas vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Darba kārtības jautājumi:

1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: dalītā atkritumu vākšana un depozītu sistēma, jaunveidojamās sistēmas darbība, atbildība un izmaksas.

2. Dabas resursu nodoklis: ieņēmumu sadales princips un izlietošana atbilstoši nodokļa mērķim.

3. Pašvaldības un uzņēmējdarbība:

– valsts budžeta mērķdotācijas atjaunošana pašvaldību uzņēmējdarbības projektiem 2019. gadā;

– nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršana pašvaldībām SAM 3.3.1. un 5.6.2., tā nosacījumi;

– jaunais ES fondu plānošanas periods;

– uzņēmējdarbības centru funkcijas plānošanas reģionos un to kapacitātes celšanas plāns;

– jautājumi, kuri jārisina, lai attīstītu uzņēmējdarbību (industriālās teritorijas attīstības iespējas pie sadalītiem zemesgabaliem).

4. Jauno reģionālās politikas pamatnostādņu izstrāde un jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods.

5. VARAM un tās institūciju un pašvaldību sadarbība plūdu riska brīdināšanas uzlabošanā.

6. Pašvaldību līdzmaksājumi privātajās pirmsskolas iestādēs, papildu finansējuma avoti skolu būvniecībai Pierīgā.

7. ERAF IKT 2. kārtas projektu aktivitātes.

8. Valsts un pašvaldību procesu un informācijas sistēmu integrācijas arhitektūra, tās vieta valsts vienotajā IKT arhitektūrā.

9. Valsts informācijas sistēmu datu pieejamība pašvaldībām.

10. Publisko pakalpojumu sistēmas modernizācijas ietekme uz pašvaldībām.

11. Attīstības budžeta pieprasījuma veidošana nacionālās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanai un darbības nodrošināšanai 2019. gadā un turpmākajos gados.

12. Pašvaldību un VARAM atbildība un tās pārdale publisko ezeru un upju apsaimniekošanā pēc to apsaimniekošanas plānu izstrādes.

Lūgums pašvaldību politiķiem piedalīties sarunās un par savu dalību līdz 15. jūnijam informēt LPS padomnieci Ivitu Peipiņu, rakstot uz e-pasta adresi ivita.peipina@lps.lv.

Informācija medijiem. Dalība sarunās iespējama tikai sākumā un beigās. Fotomoments sarunu sākumā, savukārt - jautājumi un atbildes - tikšanās noslēgumā. 

Ivita Peipiņa,

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos