Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Latgales forums “Zinātne uzņēmējdarbības attīstībai reģionā”

Norises datums: 12. aprīlis

Norises laiks: plkst.13.00-18.00

Norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 222. telpā (Aktu zālē)​

 

Foruma mērķis ir analizēt Latgales reģiona ekonomiskās izaugsmes gaitu un problēmas, veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt Latgales reģiona resursus un partnerību uzņēmēju, pašvaldību, augstskolu un zinātnes institūciju starpā.

“Nepietiek, ka šīs nozares katra par sevi darbojas veiksmīgi. Ir nepieciešama savstarpēja mijiedarbība, tāpēc šis būs jau trešais reģionālais šāda veida forums, kurā zinātnes, uzņēmējdarbības, izglītības un pašvaldību pārstāvji diskutēs par sadarbības iespējām un izaugsmi kopumā,” skaidro LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

“Šie forumi ir LPS un LZA kopīga ideja ar mērķi tuvināt un integrēt zinātnes sasniegumus uzņēmējdarbības, izglītības un pašvaldību attīstībai un reģionālajai izaugsmei, tādejādi iespējams pat kāpinot ekonomiku. Forumā mērķis ir arī izzināt reģionālos resursus, lai sinerģija starp zinātni un  minētajām nozarēm būtu pēc iespējas efektīvāka,” uzsver LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Forumā iekļautas arī divas paneļdiskusijas: “Izglītības un zinātnes loma reģionu attīstībā” un “Uzņēmējdarbības uzsākšana reģionā”.

Dalībnieki: Zinātnes pārstāvji, pašvaldību vadītāji un darbinieki, uzņēmēji.

Aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji. 

Darba kārtība:

13.00 – 13.20

 

Foruma atklāšana. Uzrunas.

Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors

Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Andris Jaunsleinis, Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis

Armands Krauze, Ministru Prezidenta Parlamentārais sekretārs

Alīna Gendele, Latgales plānošanas reģiona Attīstības Padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja

Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

13.20 – 13.40

Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, Inta Ostrovska, DU docente,

Elita Jermolajeva, projekta EKOSOC-LV vadošā pētniece

Latgales reģiona ceļš uz viedo ekonomiku: zinātnisko pētījumu rezultāti

13.40 – 14.00

Angelika Juško-Štekele, RTA Studiju un zinātņu prorektore

Augstākā izglītība un zinātne Latgales reģiona attīstībai

14.00 – 14.20

Ināra Groce, žurnāls A12, redaktore

Masu mediju nozīme reģionu stratēģiskajā plānošanā un investīciju piesaistē

14.20 – 15.00

Paneļdiskusija “Izglītības un zinātnes loma reģionu attīstībā”

Piedalās: 

Ojārs Spārītis, LZA; 

Arvīds Barševskis, DU;

Veneranda Stramkale, SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs”;

Artis Teilāns, RTA;

Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs;
Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs;

Iveta Mietule, RTA;

Vjačeslavs Dubovskis, SIA “Microlines”, Latvijas telekomunikāciju komersantu asociācija, RTA;

Jānis Staris, SIA “Verems” RSEZ.

 

Moderators: Edmunds Teirumnieks, RTA

15.00 – 15.30

Kafijas pauze

15.30 – 15.50

Andrejs Jermolajevs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes loceklis

Uzņēmējdarbības vides sakārtošana

15.50 – 16.10

Eduards Filipovs, Latvijas Biznesa savienības Valdes priekšsēdētājs

Vide, kur tiekas uzņēmēji un pašvaldība

16.10 – 16.30

Skaidrīte Baltace, LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja

Biznesa inkubators kā rīks uzņēmējdarbības uzsākšanai

16.30 – 16.45

Jānis Eglīts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Parlamentārais sekretārs

Atbalsts pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai

16.45 – 17.00

Vita Pučka, ALTUM Rēzeknes reģionālā centra vadītāja

Valsts atbalsts finanšu pieejamības nodrošināšanai uzņēmējdarbībā

17.00 – 17.55

Paneļdiskusija “Uzņēmējdarbības uzsākšana reģionā”

Piedalās: 

Sandra Ežmale, Rēzeknes SEZ pārvalde;

Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmējdarbības centrs;

Arvīds Zelčs, RSEZ AS “Rēzeknes dzirnavnieks”;

Daumants Pfafrods, SIA “Light Guide Optics International”;

Gints Jačuks, SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ;

Lars–George Hedlund, SIA “Bergvik Skog”;

Juris Vucāns, SIA “JV Pro”;

Aija Vanaga, Rēzeknes uzņēmēju biedrība, RTA;

Nikolajs Pušņakovs, SIA “MS-IDI”;

Juris Bozovičs, Malnavas Koledža;

Ināra Ostrovska, Daugavpils Būvniecības tehnikums.

 

Moderators: Edmunds Teirumnieks, RTA

17.55 – 18.00

Kopsavilkums

 

Atbalsta:

Valsts pētījumu programma 5.2. „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)”