Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Stājas spēkā likumprojekts „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

12. janvārī Saeima 3. lasījumā pieņēma likumprojektu ‘’Grozījumi ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā’’ (turpmāk – likums), kas stāsies spēkā 09.02.2017. Likumā ir iekļauti 30 grozījumi, no kuriem būtiskākie paredz:

  • precizēt 13 terminu skaidrojumus (definīcijas) sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, tajā skaitā nosakot jaunus jēdzienus: ‘’klienta aprūpes līmenis’’, psihosociāla rehabilitācija’’, ‘’apgādnieks’’, ‘’profesionālās piemērotības noteikšana’’, krīzes situācija’’;
  • noteikt, ka novērtējot klienta materiālos resursus par ienākumu netiek uzskatīts ģimenes valsts pabalsts;
  • ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pakāpeniskai deinstitucionalizācijai, paredzot ierobežot līdz 6 mēnešiem valsts finansētas institucionālās aprūpes periodu bāreņiem un bez vecāku gādības esošajiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem;
  • noteikt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla skaitu un kvalifikāciju;
  • noteikt, ka par valsts budžeta līdzekļiem personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti ir tiesīgas saņemt profesionālās piemērotības noteikšanu kā atsevišķu pakalpojumu un profesionālo rehabilitāciju;
  • noteikt jaunu pakalpojumu - par valsts budžeta līdzekļiem psihosociālo rehabilitāciju ir tiesīgas saņemt personas ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļi, kā arī paliatīvā aprūpē esošie bērni un viņu ģimenes locekļi (stājas spēkā no 01. 01. 2018.);
  • noteikt valsts budžeta atbalstu pašvaldībām, lai nodrošinātu nepieciešamos pasākumus sabiedrībā balstīto pakalpojumu piešķiršanai tām personām, kuras izvēlas izbeigt VSAC pakalpojumu saņemšanu, kā arī attiecībā uz bērniem, kuri atstās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un nonāks aprūpē pie aizbildņa vai audžuģimenē (stājas spēkā no 01.01. 2019.); 
  • noteikt, ka valsts piedalās ar sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanu pašvaldībās saistīto izdevumu finansēšanā 50 % apmērā atbilstoši ikgadējā valsts budžeta likumā piešķirtajām apropriācijām;
  • precizēt personas ienākumu avotus, no kuriem tiek aprēķināta samaksa par personas uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (piemēram, no atlīdzības par nelaimes gadījumu darbā);
  • noteikt uzdevumu Labklājības ministrijai izstrādāt sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes novērtēšanas kritērijus un vadlīnijas sociālās palīdzības piešķiršanai.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/id/7515.