Izvēlne
Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2017.gadam
LPS pētījums Vidējā vietējā pašvaldība, ranga tabula pēc pārvaldāmās teritorijas (A.Lielmežs)
LPS pētījums Vidējā vietējā pašvaldība, ranga tabula pēc iedzīvotāju skaita. (A.Lielmežs)
Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2016.gadam (euro) - GALĪGAIS VARIANTS pēc 2016.gada valsts budžeta pieņemšanas
Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2016.gadam, euro (Pie nosacījuma, ka speciālās vērtības lauku zemei pieauguma ierobežojums gadā ir 10%)
Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2016.gadam, euro
Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2015.gadam, euro
LPS pētījums- Datu apkopojums par valsts budžeta un ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, projektu ieguldījumu pašvaldībās 1995.-2013.gados
LPS pētījums - pielikums - Valsts budžets 1995-2013, karte
LPS pētījums - pielikums - Valsts budžets uz 1 km2, karte
LPS pētījums - pielikums - Valsts budžets uz vienu iedzīvotāju, karte
LPS pētījums - pielikums - Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi + Valsts budžets uz 1km2, karte
LPS pētījums - pielikums - Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi + Valsts budžets uz vienu iedzīvotāju, karte
LPS pētījums - pielikums - Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi 1995-2000. gadam, karte
LPS pētījums - pielikums - Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi 2000-2013. gadam, karte
LPS pētījums - pielikums - Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi uz 1km2, karte
LPS pētījums - pielikums - Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi uz vienu iedzīvotāju, karte
LPS pētījums - pielikums - Kopā neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi 1995-2013. gadam, karte
LPS pētījums - pielikums - Kopā, karte
Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2014.gadam (Lati)
Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2014.gadam (Eiro)
Finanšu ministrijas prezentācija LPS Domes sēdē 26.09.2012
LPS prezentācija LPS Domes sēdē 26.09.2012
ES struktūrfondu atbalsta loma finanšu un ekonomiskās krīzes laikā - Lietuvas gadījumā_2009
CEMR pētījums - Finašu un ekonomikas krīzes ietekme uz Eiropas vietējām un reģionālajām pašvaldībām_2009
CEMR pētījums par visām ES pašvaldībām - skaits, ieņēmumi, izdevumi, parāds ievēlēto sieviešu pārstavn. u.c._2009
Eurostat - par ilgtspējīgas attīstības indikatoriem - Vincent Tronet_2009
Vienošanās par 2009.gada budžeta samazinājumu 500mlj.apmērā
Pašvaldību budžeti 2004.gadā
Pašvaldību budžeti 2004.gadā
Pārskats par 2003.gada budžeta ieņēmumiem
A.Lielmežs - Apkopojums: Pašvaldības pēc iedzīvotāju skaita izmaiņām (xls)_2013
A.Lielmežs - Apkopojums: Pašvaldības pēc attīstības indeksu izmaiņām (xls)_2013
A.Lielmežs - Apkopojums: Pašvaldības pēc vērtēto ieņēmumu izmaiņām (xls)_2013
A.Lielmežs - Apkopojums: Pašvaldību rangi pec trīs pazīmēm (xls)_2013
Pārskats par 2003.gada budžeta ieņēmumiem
Ziņojums "Cities of Tomorrow – Challenges, visions, ways forward" angļu valodā
Ziņojuma "Rītdienas pilsētas – izaicinājumi, vīzijas, ceļi uz priekšu" kopsavilkums latviešu valodā
Dzimumu līdztiesības komiteja - rekomendācijas sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanai
Latvijas pašvaldību sistēmas attīstība
Latvijas Pašvaldību savienības attīstība
Strukturālo reformu vadlīnijas
Māris Pūķis - Pašvaldību grupu attīstības programmas kā investīciju pamats
PPP modeļu izstrāde un ieviešana - R.Karnīte
Text of the European Charter of Local Self-Government
Eiropas vietējo pašvaldību harta
Likums par vietējo pašvaldību hartu