Iepriekšējais
Nākamais

VSS-1247, Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

Tiesību akta projekts un anotācija - Ministru kabineta mājas lapā

LPS atbildīgā:

Sniedze Sproģe, Padomniece lauku attīstības jautājumos

67508529, 29457537, sniedze.sproge@lps.lv

LPS atzinums