Iepriekšējais
Nākamais

Žurnāls “LOGS”, 2016. gada jūlijs/augusts

Jaunākajā numurā lasiet:

 • LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis ievadrakstā uzsver, ka jau tagad ir īstais laiks gatavoties nākamajai pašvaldību “četrgadei” – “Domāsim par stratēģiju nākotnei!”.
 • Pieminot mūsu valsts vēsturē svarīgus notikumus, to atgādina materiāli “Vēsturiskie notikumi augustā pirms 25 gadiem” un “Baltijas ceļam – 27”.
 • Sadaļā “Notikumu hronika” īsumā raksturotas LPS svarīgākās norises jūlijā un augustā – LPS Valdes sēde, sarunas ar ministrijām, komiteju sanāksmes, vizītes un tikšanās, videokonferences un citi pasākumi.
 • Par pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu gadskārtējo tikšanos stāsta materiāls ““Spalvas māsu un brāļu” salidojums Mālpilī”.
 • Savukārt Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības ikgadējā sanāksmē apspriestās aktualitātes atainotas publikācijā “Piejūras kolēģu tikšanās pie jūras – Grobiņā”.
 • LPS vecākais padomnieks Dr.oec., Dr.phys. Māris Pūķis žurnāla lasītājiem skaidro, kāds ir “Proporcionalitātes princips” un tā piemērošana.
 • Rubrikā “Izpilddirektoru asociācijā” sniegts ieskats Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas augusta sanāksmē, kas bija veltīta kultūrai un notika Alsungā – “Suitu kultūrtelpā... kā kino”.
 • Par Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju, kas šogad atskatās uz 20 darbības gadiem, un tās ilggadējo vadītāju Baibu Melderi stāsta materiāls “Kad ir dota iespēja palīdzēt”.
 • Vasara bijusi ražīgs mācību laiks daudziem pašvaldību darbiniekiem – par to stāsta publikācijas “Vasaras skolas sociālajiem darbiniekiem” un “Pirmā pašvaldību attīstības plānotāju vasaras nometne”.
 • Rubrika ““LOGS” viesos” šoreiz lasītājus aizvedīs uz Latgali un Latgales plānošanas reģionu, kas strādā, “Izjūtot atbildību par saņemto atbalstu”.
 • Skaists kultūras “zibsnis” aplūkots materiālā ““Zelta puteklītis” Latvijas spozmei”, kas stāsta par Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju un Preiļu novada domes īpašo Jāzepa Pīgožņa balvu.
 • Rubrika “Plānošanas reģionos” iepazīstina gan ar Vidzemnieku dārza svētkos godinātajiem Vidzemes veiksmes stāstiem, gan “Zemgales pašvaldību vadītāju tikšanos Neretas novadā, gan Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi Priekulē, gan Rīgas plānošanas reģiona darbinieku gūtajiem iespaidiem Rakverē.
 • Par nozīmīgākajiem, interesantākajiem un neparastākajiem notikumiem Latvijas pašvaldībās stāsta ziņu apkopojums “Latvijas pilsētās un novados”.

 

Par žurnāla “LOGS” abonēšanas un iegādes iespējām interesēties:

29428303 (Gunta Klismeta) vai 29130839 (Daina Oliņa)