Izvēlne

LPS Tehnisko problēmu komitejas izbraukuma sēde

LPS Novadu apvienības valdes sēde

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde