Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008. 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme Līgatnē

5. oktobrī Līgatnes rehabilitācijas centrā “Skaņupes” uz kārtējo sanāksmi bija pulcējušies Latvijas pašvaldību izpilddirektori. Šoreiz sanāksme bija sadalīta divās daļās, un katrā no tām tika skatīti citas nozares jautājumi.

Atklājot sanāksmi, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins ar lepnumu uzsvēra, ka Līgatne ir skaistākā vieta Latvijā, Līgatne ir laimīgā zeme! “Mūsu valsts aug un attīstās ļoti strauji. Tas ir arī pašvaldību nopelns. Ikviena mūsu valsts iedzīvotāja dzīves kvalitāte tiešā veidā ir atkarīga no katras pašvaldības veikuma,” piebilda A. Šteins. 

Sanāksmes pirmajā daļā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar Valsts kontroles revīziju rezultātā tapušajiem materiāliem, kuros apkopota svarīgākā iegūtā informācija, kā arī iekļauts pašnovērtējums, ko pašvaldības var veikt. “Tas pašvaldībām ļauj veikt revīziju pašu spēkiem un laikus konstatēt nepilnības vai aspektus, kas jāuzlabo,” uzsvēra Valsts kontroles Padomes loceklis Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins un piebilda, ka VK vietnē pieejami vairāki materiāli, kas varētu palīdzēt pašvaldībām ikdienas darbā. 

Pašvaldībām ir iespēja doties arī uz VK organizētajām apmācībām Latvijas Pašvaldību mācību centrā.

Savukārt otrajā daļā bija plašs ieskats būvniecības jautājumos, aktualitātēs, problēmās un risinājumos. Tika sniegts ieskats tādos jautājumos kā pasūtītāja, būvdarbu veicēja un būvuzrauga atbildība, sadarbība un kvalitātes nodrošināšana; Būvniecības informatīvā sistēma (BIS); būvniecības kontrole. 

Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktors Andris Lazarevs iepazīstināja ar izstrādātajiem grozījumiem Būvniecības likumā, kas konkrētāk definē būvvalžu pienākumus, kompetenci. Pēc klātesošo jautājumiem varēja secināt, ka pašvaldību būvvaldēm vissāpīgākais jautājums ir atbildības sadalījums. Arī par to padomāts jaunajos grozījumos, kurus iecerēts, ka apstiprinās gada laikā. 

Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Kjakuškina un Kontroles departamenta direktors Māris Damme savukārt pastāstīja par uzlabojumiem Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), akcentējot, ka paveikts liels darbs, lai sistēma būtu daudz funkcionālāka, ertāk un vieglāk lietojama un tajā būtu aizvien vairāk saistītās informācijas ar citām datubāzēm.  

Izpilddirektore Vaira Ronimoisa iepazīstināja ar viņas pārstāvētās organizācijas – Latvijas Būvinženieru savienības – galvenajiem darbības virzieniem. Savienība šobrīd apvieno vairāk nekā 700 nozares profesionāļus.

Par aktualitātēm iepirkumos būvniecības nozarē pastāstīja Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane. Joprojām aktuāla esot situācija, ka iepirkumos izvēlās lētāko, nevis izdevīgāko piedāvājumu. Šāda tendence novērojama 67% no visiem iepirkumiem minētajā jomā. 

Kā ierasts pašvaldību izpilddirektoru sanāksmēs, arī šoreiz klātesošajiem bija iespēja redzēt un dzirdēt dažādus labās prakses piemērus. Šoreiz pieredzes apmaiņas centrā – koka apbūves priekšrocības. Savā pieredzē dalījās “Zaļās mājas” vadītājs Kristaps Ceplis, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas projektu vadītājs Jānis Lejnieks, bet par Līgatni šādā kontekstā stāstīja Dace Gradovska

Par visiem šiem jautājumiem ieskats arī zemāk pievienotajās speciālistu prezentācijās. 

---------------------------------------

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija

10:00–10:20 – Līgatnes novada domes priekšsēdētāja Aināra Šteina uzruna un novada prezentācija – izpilddirektors Egils Kurpnieks

10:20–10:35 – LPIA Valdes informācija – LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis

10:35–11:30 – Valsts kontroles revīziju rezultātos un revīziju darbā gūtajās zināšanās balstītie produkti pašvaldībām – Valsts kontroles Padomes loceklis Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins

Jautājumi, diskusija

11:30–14:00 – Būvniecības jautājumi

Būvvaldes kompetence; pasūtītāja, būvdarbu veicēja un būvuzrauga atbildība, sadarbība un kvalitātes nodrošināšana; Būvniecības informatīvā sistēma (BIS); būvniecības kontrole – Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta, Būvniecības valsts kontroles biroja un Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvji un pašvaldību pieredze

Būvniecības un renovācijas darbu iepirkumi (rokasgrāmatas projekts apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai) – Latvijas Būvuzņēmēju partnerības pārstāvji

Koka arhitektūra – Zaļās mājas, Koka Rīga, Līgatnes pieredze

Jautājumi, diskusija

Līgatnes novada apskate: Līgatnes centrs, ECO HOUSE koka moduļu māju rūpnīca, rehabilitācijas centra slepenais pazemes bunkurs “Skaļupēs”.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece

Valsts kontroles revīziju rezultātos un revīziju darbā gūtajās zināšanās balstītie produkti pašvaldībām
Līgatnes novads
ERAF projekta «Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)» ieviešanas progress
Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzība un būvdarbu kontrole
Būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Aktualitātes būvniecības iepirkumos
Jānis Lejnieks. Koka Rīga
Dace Gradovska. Koka Līgatne
LPIA sanāksmes protokols
Kristaps Ceplis. Koka būvniecība – iespēja iet kopsolī ar pasauli