Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008. 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme Viļakas novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asocācijas (LPIA) Valdes (attēlā) sēde notika 1. novembrī, bet dienu vēlāk – 2. novembrī Viļakas novada Rekovas kultūras centrs Šķilbēnu pagastā uzņēma izpilddirektorus no visas Latvijas.

Sabraukušos ciemiņus mājinieku vārdā uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, izpilddirektore Zigrīda Vancāne un Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vineta Zeltkalne, kuri prezentācijā par savu novadu sniedza plašu ieskatu Viļakas pilsētas un pagastu dabas, kultūras un cilvēkresursos un novadā īstenotajos projektos.

Meža īpašnieku biedrības pārstāve Aiga Grasmane izpilddirektorus iepazīstināja ar projekta “Meža apsaimniekošana aizsargājamās dabas teritorijās” ideju un paveikto.

Sanāksmes pirmajā daļā, kurā tika izskatīti publisko iepirkumu jautājumi, uzstājās Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) vadītāja Dace Gaile, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļas vadītāja Liāna Teilāne, kura pastāstīja par iepirkumiem, labo praksi un tipiskākajām kļūdām ES fondu projektos, VARAM Koordinācijas departamenta direktors Māris Klismets un Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts Uģis Zande, kuri informēja par zaļo iepirkumu un gaidāmajām izmaiņām šajā jomā, un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs, kura pārziņā ir elektronisko iepirkumu sistēma, katalogi un e-konkursu vide.

Sanāksmes otrā daļa bija veltīta datu aizsardzībai. Noderīgu informāciju izpilddirektoriem sniedza Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore Daiga Avdejanova un Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja Olga Graudiņa. Viņas informēja gan par Datu aizsardzības regulas ieviešanas gaitu, gan atbildēja uz konkrētiem jautājumiem. Patīkamā ziņa – sodus inspekcija kādu laiku nepiemēros.

Dienas noslēgumā sekoja tradicionālā novada apskate – šoreiz izpilddirektori iepazina Viļakas pilsētu un Viļakas Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīcu, Kultūras un radošo industriju centrā apskatīja starptautisko izstādi “Tik tālu, bet tomēr tuvu: Latvija un Polija. Vairāk nekā 100 gadus kopīga vēsture”, apmeklēja mototrasi “Baltais briedis” un robežkontroles punktu Vientuļos, kā arī tikās ar zemnieku saimniecības “Kotiņi” vadītāju Aldi Ločmeli un pakavējās Rekovas dzirnavās.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas gada noslēguma sanāksme notiks 7. decembrī Krimuldas novadā.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece

Viļakas novada prezentācija
Mežu apsaimniekošanas aktualitātes
Publisko iepirkumu likuma piemērošanas aktualitātes
ES fondu projektu iepirkumi
Zaļais iepirkums - gaidāmās izmaiņas
Elektronisko iepirkumu sistēma darbībā
Datu valsts inspekcija - VDAR regulas ieviešanas gaita
LPIA Valdes protokols
LPIA sanāksmes 02.11.2018. protokols