Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1.attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2.paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3.piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4.rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5.pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008. 
No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 1. februārī (2019)

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme 1. februārī notika Rīgā, VEF Kultūras pils Kamerzālē.

Pirms sanāksmes tās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar VEF Kultūras pili un noklausīties pils rekonstrukcijas stāstu. 2016. gada maijā, piesaistot Rīgas domes un Eiropas struktūrfondu līdzekļus, tika uzsākta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa rekonstrukcija un restaurācija, atjaunojot un pielāgojot VEF Kultūras pils telpas mūsdienu vajadzībām un vienlaikus saglabājot pils vēsturisko vērtību un arhitektoniski māksliniecisko unikalitāti, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju. 2017. gada novembrī VEF Kultūras pils atkal vēra durvis apmeklētājiem, tā simboliski sasaistot valsts dibināšanas gadskārtu un kultūrvēsturiskā pieminekļa atdzimšanas svētkus. Vairāk par pils un rūpnīcas VEF vēsturi var uzzināt, apmeklējot VEF Kultūras pils muzeju, kas darbojas jau pusgadsimtu un kurā apskatāmi vairāk nekā 6000 priekšmetu, dokumentu, fotogrāfiju un citu kultūrvēsturisku liecību, kā arī vairāki interaktīvi priekšmeti.

LPIA sanāksmes sākumā asociācijas priekšsēdētājs Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par vairākām aktualitātēm: Meža dienām, kuru moto šogad ir “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”, aicinot pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt tos labiekārtot (ideju iesniegšana – līdz 15. februārim; projekta attaisnotajās izmaksās tiks iekļauta stādu un kokmateriālu iegāde), lauku ceļu projektiem, kam iesniegšanas termiņš ir 1. decembris, koplietošanas ceļiem (sarakstu precizēšana ar “Latvijas Valsts mežiem” līdz 1. martam) un autoceļu reģistram, Latvijai piešķirtajiem 17,7 miljoniem eiro no ES Solidaritātes fonda plūdu seku likvidēšanai u.c.

Kolēģus uzrunāja Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs, kurš tālāk deva vārdu Rīgas domes Īpašumu departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšniekam Borisam Maizenbergam. Viņa un arī nākamo runātāju – Liepājas Būvvaldes vadītājas vietnieka un galvenā teritorijas plānotāja Arvīda Vitāla un Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītājas Sarmītes Ozoliņas – stāstījums bija veltīts cīņai ar vidi degradējošām būvēm un degradēto teritoriju atdzīvināšanai Rīgā, Liepājā un Kurzemē.

Šo tēmu turpināja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, kurš informēja par kultūras mantojuma uzskaiti un jaunumiem šajā jomā – iedalījumu valsts, reģionu un vietējas nozīmes objektos. Pārkārtošana notiks ciešā sadarbībā ar katru konkrēto pašvaldību.

Interesantu un noderīgu pieredzi klātesošajiem sniedza vairāki galvaspilsētas pārstāvji: Rīgas Tūrisma attīstības biroja Valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča pastāstīja, kā Rīga tiek veidota par tūristiem draudzīgu pilsētu un vērtīgu ceļojuma galamērķi, AS “Rīgas Centrāltirgus” Valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks prezentēja Centrāltirgu kā krāsaināko vietu Rīgā un aicināja uz Gastronomijas paviljona atklāšanu 9. februārī, bet Āgenskalna tirgus attīstības idejas autors Kārlis Dambergs mudināja apmeklēt vecāko Centrāltirgus brāli – Āgenskalna tirgu – un pašvaldībām kļūt par sadarbības partneriem. Par pilsētvides atvērtību kultūras norisēm pilsētas rajonos un projektu “Strops”, kas veido kultūrvidi apkaimēs, kur nav kultūras centru, pieredzē dalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes Iestāžu un amatiermākslas nodaļas kultūras iestāžu programmas vadītājs Arnis Miltiņš un biedrības “I did it” pārstāvis Kaspars Bērziņš, bet VEF apkaimes plānotājs Viesturs Celmiņš pastāstīja par Jauno Teiku – modernu pilsētu pilsētā un vienu no iedvesmas bagātākajām vietām Rīgā.

Dienas izskaņā izpilddirektori pārcēlās uz LMT ēku, kur noklausījās stāstījumu par aktuālāko tehnoloģiju pasaulē un kā to izmantot pašvaldībās. 5G tehnoloģiju un tās iespējas prezentēja LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis, bet pārējie LMT pārstāvji – Didzis Purmalis, Armands Meinarts, Normunds Stepans un Māris Balčuns – pastāstīja par to, kā optimizēt izdevumus par skolēnu brīvpusdienām un parūpēties par drošību skolās, par tālruņzvanu pārvaldību un komunikāciju ar iedzīvotājiem, par nelegālo atkritumu, zādzību un vandalisma samazināšanu un pārvietojamiem videonovērošanas risinājumiem, kam sekoja jaunāko tehnoloģiju demonstrācijas.

Lektoru prezentācijas skatiet zemāk!

Nākamā asociācijas sanāksme notiks 1. martā Skrundā un tajā tiks runāts par Zemes pārvaldības likuma izmaiņām un nomas jautājumiem.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece,

un Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Vidi degradējošās būves Rīgā - kā to novērš
292+ iespējas Liepājai
Jauna dzīve degradētajām teritorijām Kurzemē
Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā
Tūrisma mārketings Rīgā
Rīgas Centrāltirgus - krāsainākā vieta pilsētā
Rīgas pilsētvides atvērtība kultūras norisēm apkaimēs
Kultūrtelpa "Strops" Rīgas apkaimēs
VEF apkaime
LPIA Valdes protokols 01.02.2019
LPIA sanāksmes protokols 01.02.2019
Informatīvais ziņojums “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda”
MK sēdes protokols par informatīvo ziņojumu "Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda"
“Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu” indikatīvais objektu saraksts atjaunošanai no ES Solidaritātes fonda līdzekļiem
Satiksmes ministrijas indikatīvais objektu saraksts atjaunošanai no ES Solidaritātes fonda līdzekļiem
Āgenskalna tirgus
5G. LMT prezentācija