Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008.

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību izpilddirektori mācību vizītē Dānijā gūst noderīgas atziņas

Lai iepazītos ar labākajiem risinājumiem atkritumu apsaimniekošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā, vides aizsardzībā un citās jomās, Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) pārstāvji no 13. līdz 16. augustam devās uz Dāniju pieredzes apmaiņas mācību vizītē. Tā bija viena no projekta aktivitātēm ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts administrācija”.

Pirmajā dienā izpilddirektori apmeklēja Dānijas enerģijas metropoli Esbjergas pašvaldību un tikās ar Esbjergas mēru Jesperu Frostu Rasmusenu. Tā ir jaunākā Dānijas pilsēta, dibināta pirms 150 gadiem, ar 116 000 iedzīvotājiem. Esbjerga pirms 20 gadiem pārgāja uz videi draudzīgo vēja enerģiju, un uzsvars tiek likts uz jūras vēju enerģiju.

Esbjergas osta ir lielākā Ziemeļu jūras osta, liels transporta mezgls. Esbjergas ostas pārvalde ir sadarbojusies ar Rīgas ostas pārvaldi GREENCRUISEPORT projektā, kas īstenots ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansējumu (EU Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020, www.interreg-baltic.eu). GREENCRUISEPORT projektā ostu pārvaldes no Baltijas jūras un Ziemeļjūras reģioniem sadarbojās ar citiem galvenajiem kruīza nozares dalībniekiem, lai no kruīzu tūrisma viedokļa Baltijas jūras reģionu izveidotu par inovatīvāku, ilgtspējīgāku un labāk savienotu reģionu.

Pēc Esbjergas izpilddirektori apmeklēja senāko Dānijas pilsētu Ribi un otro lielāko Dānijas pilsētu Orhūsu. 2017. gadā Orhūsa un centrālā Dānija un Rīgas–Gaujas reģions, arī Lombardijas reģions Itālijā ieguva iespēju kļūt par Eiropas gastronomijas reģionu (European Region of Gastronomy). Eiropas gastronomijas reģiona titulu ik gadu piešķir diviem līdz trim tīkla reģioniem. Tīkla dibinātāji ir septiņi reģioni no dažādām Eiropas valstīm.

Vērtīgas tikšanās notika Vejles pašvaldībā, Vejle ar 52 449 iedzīvotājiem ir devītā lielākā pilsēta Dānijā. Daudz interesanta un noderīga par Dānijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu izpilddirektori uzzināja Vejles atkritumu pārstrādes departamentā. Atkritumu saimniecība sakārtota pārliecinoši, Dānijā domā par ērtumu iedzīvotājiem. 30 gadus sistēma darbojas, katrs zina savus pienākumus: primāri šķiro iedzīvotāji, un paralēli depozītā var nodot daļu otrreiz lietojamā un pārstrādājamā iepakojuma. Vejles inovāciju un uzņēmējdarbības inkubators Spinderihallerne kalpo par izmēģinājumu vietu domes departamentiem, un liela daļa atvēlēta radošiem cilvēkiem, kas uzsāk savu biznesu.

Dānijā patīkami pārsteidza pašvaldību profesionālisms semināru vadīšanā, bija maz iesaistīto: gan pašvaldības mērs, gan ostas pārvades pārstāvis, gan atkritumu apsaimniekošanas speciālists, gan biznesa inkubatora vadītājs prezentēja un izrādīja objektus bez pārējo darbinieku redzamas iesaistes.

Interesanti arī, ka Dānijā publiskos pakalpojumus, piemēram, ūdens apgādi, siltumapgādi, atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina valsts un pašvaldību uzņēmumi, kas ir stabilitāte un drošība iedzīvotājiem. Valsts ļoti sargā savus iedzīvotājus, piemēram, vēja parki, kas ir lielākais peļņas avots, pieder un tiek attīstīti ar pensiju fonda līdzekļiem. Vēja parkus izvieto jūrā, lai netraucētu iedzīvotājiem, un tos apkalpo pašvaldības kapitālsabiedrība.

Mācību vizītē piedalījās LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis, LPIA Valdes locekļi Agris Bukovskis (Mālpils novada pašvaldība), Sergejs Jakovļevs (Ludzas novada pašvaldība), Dmitrijs Pavlovs (Rīgas Austrumu izpilddirekcija), Andris Razma (Priekules novada pašvaldība), Guntars Gogulis (Jēkabpils pilsētas pašvaldība) un Agris Vilks (Dobeles novada pašvaldība), kā arī LPS padomnieces Sniedze Sproģe un Elita Kresse.

* Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki. Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu.

Elita Kresse,

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos